Aktuelt 2022

23.06 2022
De 3 st. hornugleunger er nu blevet kørt på en vildtplejestation i Region Midtjylland, da hannen alene ikke kunne fange føde nok selv til ungerne. Efter opholdet på plejestationen, vil ungerne blive sat fri, nær redestedet i grusgraven.

21.06 2022
Det er nu næsten helt sikkert, at det er hunnen i parret der er omkommet, og ikke hannen som først antaget. Ved en senere skindlægning af den døde ugle, vil den samtidig blive kønsbestemt. Seneste fodring af ungerne var natten mellem d. 20 - 21 juni

14.06 2022
Død st.hornugle fundet ca. 800m fra DOF's Web-ugle rede. Uglen sad fast i noget hegnstråd, og skønnes at havde været død i et par dage. Uglen var ikke ringmærket. Meget tyder på, at det er hannen i parret der er kommet af dage på denne tragiske måde. WebTv viser heldigvis dog, at parrets 3 unger fortsat bliver fodret af hunnen. Seneste fodring var i morges d. 16. juni

08.06 2022
Ny side med slaguglebilleder indsat i Fotogalleriet. Derudover er der indsat nye lapuglebilleder i Fotogalleriet. Alle billederne er fotograferet i Dalarna i Sverige i starten af juni 2022.

17.05 2022
Lørdag d. 14. maj klækkede det første æg af 3 i reden. Web-ugleparret måtte lægge om, da de mistede det første hold æg ved et mårangreb.

19.04 2022
Nyt natuglebillede indsat i fotogalleriet

18.04 2022
Miljøstyrelsens regler for færdsel i skovene - offentlige og private er nu indsat på Links-siden

14.04 2022
Nyt natuglebillede indsat i fotogalleriet

12.04 2022
DOF's WebTv st. hornugle har lagt sig fast på reden igen, og har sandsynligvis lagt nye æg, efter at være blevet angrebet af en mår, der ødelagde yngleforsøget natten mellem d. 23 og 24 marts

25.03 2022
Linket til Ugleundersøgelsen på hjemmesidens forside er fjernet, da linket til undersøgelsen ikke længere virker. Jeg vil forsøge at finde ud af om undersøgelsen er slut, eller om der er sket en fejl med linket

23.03 2022
DRAMA, Natten mellem d. 23 og 24 marts blev DOF's Web-ugle angrebet af en mår på reden. Efter en ca. 10 minutter lang og blodig kamp, hvor måren blev skadet på dens venstre siden og det ene øre, måtte uglehunnen opgive yngleforsøget. Herefter løb måren væk med et æg, og efterlod et knust- og et helt æg tilbage i reden.

21.03 2022
Nyt natuglebillede indsat i fotogalleriet

20.03 2022
De første natugleunger har allerede forladt deres redekasse. Natugleungerne blev spottet i Hadsten. Info via Facebook

13.03 2022
Nyt natuglebillede indsat i fotogalleriet

28.02 2022
Nyt billede af skovhornugle indsat i fotogalleriet

22.02 2022
Her til morgen er DOF's UgleTv startet op på en ny sæson med forhåbentlig mange gode oplevelser i uglereden i de kommende måneder. Hannen er set i skumringen på reden d. 21.02 med bytte til hunnen. Efter bytteafleveringen kaldte hannen på hunnen i nogle minutter som svarede tilbage, så allerede nu kan vi konstatere at der med sikkerhed er et par. DOF's hjemmeside med ugleTv kan du finde ved at trykke her, eller ved at gå ind på link-siden i Menuen.

21.02 2022
Aldersrekord!!
En dansk ringmærket slørugle er i februar 2022 blevet indberettet til Ringmærkningsadministrationen, Citizen Science Sektionen, Københavns Universitet, Statens Naturhistoriske Museum i København.
Slørugleungen blev ringmærket i et kuld på 6. af John Frikke, Søren K. Hansen d. 02.07 2006 på en gård ved Varde og dødfundet på en gård ved Sommersted d. 31.01 2022. I alt har sløruglen levet i 15 år, 6 måneder, 29 dage inden det fatale møde med vandtruget, hvori den led drukkendøden.
Hidtil har den ældst registrerede slørugle, fundet i DK, været 12 år, 4 måneder gammel, og blev ringmærket d. 24.06 1977 i det sydvestlige Sjælland i et kuld på 3. og fundet død i Salling (Region Midtjylland) i oktober 1989. Med denne nye genmelding, er aldersrekorden for slørugler i Danmark hermed nu slået med flere længder.
Til Info.
1. Den ældste ringmærkede slørugle i Europa var fra Holland og blev 17 år, 11 måneder. (Staav 1998)
2. Der er t.o.m. 2020 ringmærket 9059 slørugler i Danmark - langt flest i nyere tid, i perioden 2000-2020 er mærket 8158 oplyser Jesper Johannes Madsen fra Statens Naturhistoriske Museum.

04.02 2022
Jeg har modtaget flere meldinger om, at St. hornuglerne allerede er godt i gang med at tilse deres reder fra sidste år. Enten ses de i- eller nær ved reden. St. hornugler bygger ikke selv deres rede, men benytter andre fugles reder, som f.eks. Ravn, Musvåge, Duehøg, Havørn, Fiskeørn og Stork. Andre St. hornuger er jordrugende, og skraber blot en lille fordybning i jorden eller sandet som redested.

24.01 2022
Om få uger vil DOF's UgleTV gå live igen. Forhåbentlig lykkedes det denne gang ugleparret, at få et kuld unger på vingerne. Sidste år lagde hunnen 2 æg, men opgav rugningen efter nogle få dage. Årsagen hertil vides ikke med sikkerhed, men en kombination af forstyrrelser og muligvis en ny hun, som ikke var fortrolig med omgivelserne gjorde, at hun fik "kolde fødder" og forsvandt. 2 dage efter at reden blev forladt, fik den ubeskyttede rede besøg af en krage, som åd æggene med stor fornøjelse.

23.01 2022
Et tip, gav et vinterstade med min. 10 skovhornugler på Als. Et billede af en af uglerne er indsat i fotogalleriet. I de følgende dage vil der sikkert blive uploadet flere billeder fra stedet.

20.01 2022
Nye høgeuglebilleder indsat i fotogalleriet

19.01 2022
Nye st. hornugle- og sløruglebilleder indsat i fotogalleriet

17.01 2022
En kirkeugle er i november 2021 blevet fotograferet i Føvling ved Varde, med en GPS-sender monteret på ryggen. Thy er det eneste sted i landet, hvor der i de senere år er sat GPS-sendere på kirkeugler. Det kunne derfor tyde på, at uglen kan være kommet derfra. I Slesvig Holsten, ca. 80 km. syd for den Dansk-Tyske grænse, er der også sat GPS-sender på nogle få kirkeugler, så muligheden er også at den pågældende kirkeugle kommer derfra. Om kirkeuglen i Føvling er en dansk- eller tysk GPS-mærket kirkeugle er selvfølgelig yderst interessant at finde ud af, men det mest interessante er dog, at kirkeuglen er fløjet så langt, da det jo som bekendt er atypisk for kirkeugler, at bevæge sig over større afstande. Desværre skal uglen først fanges eller metalringen på højre ben aflæses, før man med sikkerhed kan spore kirkeuglens herkomst.
En kirkeugle blev i 2008 fotograferet og aflæst i Arnum i Sønderjylland som ynglefugl af undertegnede. Det viste sig, at kirkeuglen var farveringmærket som unge i 2002 i Doesburg i det centrale Holland. I lige linje svarer det til en distance på over 400 km. og er hermed den længest trækkende kirkeugle man har aflæst i Danmark. Et billede af den hollandsk farvemærkede kirkeugle kan ses i menuen "Fotogalleriet" i undermappen "Kirkeugle"

14.01 2022
Nye kirkeuglebilleder indsat i fotogalleriet

08.01 2022
Endnu en gang GODT NYTÅR til jer alle.
Siden "Aktuel" er blevet opdateret, men man kan fortsat finde indholdet af 2021 og 2020 ved at klikke på undermapperne i menuen "Aktuelt".