Aktuelt 2023

27.01 2023
Bestandsopgørelsen for mosehornugle er opgjort for 2022. Ialt ynglede der 2 par mosehornugler i Danmark i 2022. Samme er opgjort for perleuglen, og for første gang siden 2007 er der ikke konstateret ynglepar i DK i 2022.

03.01 2023
Test af ny type sløruglekasse med indbygget Wifi kamera, vil blive opsat af undertegnede i løbet af januar måned på en gård ved Haderslev. På gården hvor kassen skal opsættes, yngler der i forvejen et sløruglepar som trænger en ny redekasse, da den gamle redekasse er opslidt og bør udskiftes.

02.01 2023
Endnu en gang GODT NYTÅR til jer alle.
Siden "Aktuel" er blevet opdateret, men man kan fortsat finde indholdet fra de øvrige år, ved at klikke på undermapperne i "Aktuel" i menuen.