Aktuelt 2023

22.08 2023

En redekasse til slørugle bliver opsat på en gård på vadehavsøen Mandø, og derefter går turen til Gram, hvor et kuld slørugleunger venter på at blive ringmærket.

18.08 2023
Billede af gylp fra spurveugle, er nu indsat i Menuen "Hvilken art m.m." i undermenuen "Uglegylp"

26.07 2023
Nye spurveuglebilleder fra Gludsted Plantage 2023 tilføjet nederst i undermappen "Spurveugle" i fotogalleriet.

24.07 2023
Fjer af spurveugle er nu indsat i  Menuen "Hvilken art m.m." i undermenuen "Ugle-svingfjer"

11.07 2023
Spurveugleparret i Gludsted Plantage fik hele 6 unger på vingerne, som nu er fløjet fra reden og har forladt området. Redetræet var en udgået gran. Stor flagspættereden som spurveuglerne ynglede i, er højden fra jorden til hullet kun 95 cm. Træets omkreds ved redehullet er 80 cm. Jeg kender ikke umiddelbart til nogen spurveuglepar i Europa, der har valg et så lavtsiddende redehul til at opfostre deres unger i. Alene det faktum er yderst interessant viden .....
Billeder af spurveuglerne i Gludsted Plantage kan nu ses i menuen "Fotogalleriet", nederst i undermappen "Spurveugle"

26.06 2023
De 3 slørugleunger fra Haderslev, som jeg tidligere har omtalt FB, er nu blevet ringmærket.

20.06 2023
Nye kirkeuglebilleder fra Midtjylland 2023 tilføjet nederst i undermappen "Kirkeugle" i fotogalleriet.

14.06 2023
De 6 kirkeugleunger i Midtjylland er alle blevet ringmærket.

23.05 2023
Nyt kirkeuglebillede fra Midtjylland 2023 tilføjet nederst i undermappen "Kirkeugle" i fotogalleriet.

03.05 2023
Kære uglevenner
Det kan ikke være rigtigt, når jeg høre fra pålidelig kilde, at der går ornitologer rundt inde i området, hvor spurveugleparret formodes at yngle og afspiller lyd. Alle ved, at lydafspilning i yngletiden stresser parret ekstremt meget. Det gør mig utroligt ked af det og samtidig vred - og man kan altså bare ikke være det bekendt. De af jer der har gjort det - skam jer!!!!!!
Lad nu parret få en chance, så de kan få ro og fred til at etablere sig i plantagen
Jeg beder jer inderligt - følg nu NST's skiltningen, og bliv på de anviste stier og veje i yngleområdet!!!!   

24.04 2023
I Menuen under "Ugle-arter" er  spurveuglen  nu blevet påført.  I den kommende tid vil stemme, redekassetype, gylp og fjer blive tilføjet relevante steder på  hjemmesiden.

13.04 2023
En perleugle er spottet i en opsat redekasse på Bornholm.

10.04 2023
2 Spurveugler er set parre sig i en Jysk Plantage. Jeg henstiller til, at de af jer der kender lokaliteten holden sig væk i den kommende tid, så parret kan få ro til at etablere sig. Desuden beder jeg jer om, ikke at offentliggøre lokaliteten i medierne.

08.04 2023
Fra i dag af er det officielt udmeldt på FB, at jeg fremover indgår i et nært samarbejde med Danmarks største uglegruppe "Danske ugler". Det bliver et spændende samarbejde, som jeg i den grad ser frem til. Mit arbejde i gruppen bliver, at bidrage med viden om de danske- og høj nordiske uglearter.

16.03 2023
Yngletal i 2022 for henholdsvis, slørugle, kirkeugle, stor hornugle og perleugle er blevet opdateret 

15.03 2023
Nye billeder af ringmærkning af slag- og lapugle i Sverige i 2022, er indsat i fotogalleriet. Fotograf, Roar Solheim, Norge

16.02 2023
Nyt kirkeuglebillede fra Midtjylland 2023 tilføjet nederst i undermappen "Kirkeugle" i fotogalleriet.

12.02 2023
Youtube link indsat på "Link-siden" med "hvorfor flyver en ugle så lydløst".

08.02 2023
Nye kirkeuglebilleder fra Midtjylland 2023 tilføjet nederst i undermappen "Kirkeugle" i fotogalleriet.

03.02 2023
I disse dage har et skovhornuglepar i Malmø i Skåne netop sendt sine 2 unger på vingerne. Dette er helt ekstremt tideligt for arten, som normalt først har store unger i juni/ juli. Pt. har jeg ingen forklaring på dette fænomen, da jeg ikke tænker det har noget med den globale opvarmning at gøre.   

27.01 2023
Bestandsopgørelsen for mosehornugle er opgjort for 2022. I alt ynglede der 2 par mosehornugler i Danmark i 2022. Samme er opgjort for perleuglen, og for første gang siden 2007 er der ikke konstateret ynglepar i DK i 2022. 

03.01 2023
Test af ny type sløruglekasse med indbygget Wifi kamera, vil blive opsat af undertegnede i løbet af januar måned på en gård ved Haderslev. På gården hvor kassen skal opsættes, yngler der i forvejen et sløruglepar som trænger en ny redekasse, da den gamle redekasse er opslidt og bør udskiftes.

02.01 2023
Endnu en gang GODT NYTÅR til jer alle.
Siden "Aktuel" er blevet opdateret, men man kan fortsat finde indholdet fra de øvrige år, ved at klikke på undermapperne i "Aktuel" i menuen.