Ugler

Ugler (Striges)

Orden af fugle med blød, løs, brunligt spættet fjerdragt. Hovedet er stort og rundt, øjnene store og fremadrettede, ofte omgivet af en krans af stive og børsteagtige fjer, kaldet sløret. Næbbet er kort og krumt, dækket af vokshud ved næbroden; fødderne har stærke, krumme kløer; 4. tå er en i reglen bagudrettet vendetå. Hørelsen og synet er selv i tusmørke fremragende; øjnene lukkes af det øvre øjenlåg i modsætning til alle andre fugles.

Alle arter lever af rov, de fleste jager om natten og overrasker byttet: smågnavere, fugle eller større insekter, ved den sikre og lydløse flugt. I Danmark er kun kirkeuglen og mosehornuglen dagaktive. Byttet sluges som regel helt, og de ufordøjelige dele gylpes op. Reden anbringes i hule træer, på klippeafsatser, i forladte krage- og rovfuglereder eller på jorden.

I Danmark er kun 2 af vores 7 hjemlige arter, nemlig nat- og skovhornuglen ret almindelige ynglefugle. Kirkeugle, mosehornugle, perleugle, slørugle og stor hornugle er alle sjældne ynglefugle.

I menuen øverst på siden under "Ugler" kan du læse mere om den enkelte art’s status i Danmark.