Natugle - Strix aluco

Natuglen træffes overalt i Danmark, undtagen Bornholm. Undersøgelser har vist, at der er en klar tendens til, at den optræder hyppigst i den østligste del af landet. Natuglen herhjemme optræder i 2 faser, en rød og en grå, hvor den røde klart er den mest fremherskende. Den sønderjydske bestand er igennem årene tilsyneladende meget stabil uden de store udsvingninger. På grund af mangel på uglens foretrukne ynglested (de hule træer) yngler nu en stor del af natuglerne i opsatte ynglekasser. Ud af 391 undersøgte gårde og mindre landejendomme i Sønderjylland er der fundet tegn på natugleaktivitet på 46 svarende til 11,8 %. På landsplan skønnes bestanden at udgøre 4.000-5.000 par.

Antal par i Danmark: 4000-5000
Længde: 38 cm
Vingefang: 94-104 cm
Vægt: Han 300-550 gr.
Vægt: Hun 350-700 gr.
Kuldstørrelse: 3-4 (variation 2-7)
Biotop: Løvskov, blandskov, parker, store haver
Føde: Mus, spidsmus, rotte, småfugle, padder

Udbredelseskort AtlasI
1971-1974

Udbredelseskort AtlasII
1993-1996

UdbredelseskortIII
2014-2017