Skovhornugle - Asio otus

Skovhornuglen optræder formegentligt jævnt over hele lande, men på grund af dens skjulte levevis er den meget svær at registrere. Kun på uglens vinterstader kan man være heldig at se dem optræde i et større antal. De mange trafikdræbte skovhornugler langs vores veje vidner trods alt om en forholdsvis stor ynglebestand i Danmark. På landsplan formentlig mere end 1500 par.

Antal par i Danmark: 1500-2000
Længde: 36 cm
Vingefang: 84-95 cm
Vægt: 270-330 gr.
Kuldstørrelse: 4-6 (variation 3-7)
Biotop: Småskove, tætte granskove, vildtremiser
Føde: Mus, markmus, spidsmus, småfugle


Udbredelseskort AtlasI
1971-1974

Udbredelseskort AtlasII
1993-1996

Udbredelseskort AtlasIII
2014-2017