Slørugle - Tyto alba

Slørugle-familien er udbredt over hele verden. Her i Europa findes arten Tyto alba.
I Danmark, der ligger på nordgrænsen for sløruglens udbredelsesområde, forekommer underarten guttata, der er kendetegnet ved at være gulbrun med små dråbeformede pletter på brystet. Den gulbrune farve på brystet og antallet af de dråbeformede pletter kan dog variere betydeligt individerne imellem. Oftest er der brune-mørkebrune tegninger i ansigtet omkring øjnene.
Det hjerteformede slør er dog sløruglens mest karakteristiske kendetegn, men ser man den flyve i mørket, er det mest iøjnefaldende kendetegn en forholdsvis lys underside, der står i skarp kontrast til sløruglens ryg, der er mørkgrå med varmt orange-brunt.

I det vestlige og sydlige Europa forekommer underarten alba alba, der er helt hvid på bryst og i ansigt. Rygfjerene er også forholdsvis lyse.


Godt halvdelen, svarende til 50-60% af den danske bestand findes i Sønderjylland. På øerne er sløruglen næsten helt forsvundet eller findes kun fåtalligt. Den sønderjyske bestand vurderes i øjeblikket til 60-80 par, hvoraf de fleste yngler i opsatte kasser. På landsplan vurderes bestanden i 2020 til at udgøre ca. 180 - 200 par. I 1997 og 1998 fik de sønderjyske slørugler ca. 3.6 unger i gennemsnit pr par pr år. Med et vingefang på 85-93 cm og en vægt på kun ca. 300-350 gr. i kombination med et meget skarpt syn er sløruglen en formidabel jæger under sin lydløse jagt i nattens mørke. En voksen slørugle spiser omkring 6 mus hvert døgn, så et par med 4-6 store unger tager ca. 40 mus hvert døgn !! Dvs. at sløruglen er en betydelig mere effektiv muse-jæger end f.eks. en kat.

Antal par i Danmark: 180-200

Længde: 34 cm

Vingefang: 85-93 cm

Vægt: 300-350 gr.

Kuldstørrelse: 4-6 (variation 3-10)

Biotop: Marker, moser og enge

Føde: Mus, markmus, spidsmus, småfugle

Klik her for at se moniteringsvejledningen for slørugle i DOF's Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle.

Udbredelseskort i AtlasI
1971-1974

Udbredelseskort i AtlasII
1993-1996

Udbredelseskort i AtlasIII
2014-2017