Stor hornugle - Bubo bubo

Arten genindvandrede her til landet i 1984 efter en massiv udsætning af St. hornugler opdrættet i fangenskab i Slesvig-Holsten. Uglen træffer man som regel i skove i forbindelse med grusgrave eller ved skråninger med lav bevoksning i skovlysninger. Grusgravene og skovlysningernes sydvendte skråninger er samtidigt også deres foretrukne ynglested. Arten har bredt sig op igennem jylland og træffes nu også ynglende nord for Limfjorden. Bestanden vurderes på landsplan i 2020 at være på ca. 110-130 par.

Antal par i Danmark: 110-130
Længde: 60-75 cm
Vingefang: 160-188 cm
Vægt: Han 2000-2500 gr.
Vægt: Hun
2500-3200 gr.
Kuldstørrelse: 2-3 (variation 1-6)
Biotop: Grusgrave, stenbrud, skråninger
Føde: Vandrotte, rotte, hare, pindsvin, ænder, fisk

Udbredelseskort AtlasI
1971-1974

Udbredelseskort AtlasII
1993-1996

Udbredelseskort AtlasIII
2014-2017