Om mig

Baggrund
Mit navn er Klaus Dichmann. Jeg er 65 år og født og opvokset i Sønderborg på Als. Siden barnsben har jeg interesseret mig for fugle og naturen. I starten af 70’erne blev jeg medlem af DOF (Dansk Ornitologisk Forening) og OAS (Ornitologisk Forening for Als og Sundeved) og har været det lige siden. I slutningen af 70’erne dukkede så også interessen for fugle- og naturfotografering op.

Projekt Slørugle
Ugler har altid fascineret mig og i 1996 begyndte jeg arbejdet med at kortlægge sløruglebestanden i Sønderjylland. Systematisk undersøgte jeg gårdene for uglens efterladenskaber, fjer og gylp. Denne målrette kortlægning resulterede i rigtigt mange gårdbesøg, og resultatet var nedslående. Det viste sig, at sløruglen var i kraftig tilbagegang og havde været det i en længere årrække. Kortlægningen af ynglebestanden greb om sig, og i 1998 blev mit arbejde med sløruglerne landsdækkende under navnet PROJEKT SLØRUGLE.
Med DOF's støtte, samt en lang række fonde og private donorer, blev det økonomisk muligt at starte en massiv opsætning af redekasser i folks lader og udhuse. Samtidig med en god formidlingsstrategi og mediedækning af projektet, blev den nedadgående kurve langsomt vendt på landsplan, idet sløruglerne tog godt imod de opsatte redekasser. Bestanden steg fra ca. 30 par i 1996 til 492 par i 2009. Bestanden faldt dog drastisk igen efter vinteren 2009-2010, hvor ca. 90% af bestanden døde af sult og kulde. I dag er bestanden atter på vej op efter flere år med milde vintre, og i 2020 vurderes bestanden til at være på 180-200 par.

Ringmærkning
I 1999 blev jeg A-ringmærker for Zoologisk Museum i København med speciale i ringmærkning af ugler og tårnfalke, og udfører fortsat dette vigtige forskningsarbejde med stor fornøjelse og glæde. Med årene er det blevet til rigtig mange ringmærkninger af især rovfugle.
Til dags dato har jeg ringmærket ialt 2667 rovfugle, fordelt således: 2310. Slørugler. 117. St. hornugler. 76. Perleugler. 58. Natugler. 44. Kirkeugler. 6. Skovhornugler. 59. Tårnfalke. 6. Spurvehøge. 1. Lærkefalk. 1. Havørn. Alle rovfuglene er ringmærket i Danmark. 

DOF's  Uglegruppe
I 2003 udvidede fokus sig til alle vores 7 uglearter og DOF's Uglegruppe blev oprettet - med mig som formand/ sekretær i perioden 2003-2020.

Siden 2013 artskoordinator for følgende 2 arter
Mosehornugle og Perleugle

Fra 19. maj 2024, ejer af UgleTv-KD-DK

Udmærkelser og priser:


Udgivelser som jeg er forfatter/medforfatter på: