Om mig

Baggrund
Mit navn er Klaus Dichmann. Jeg er 63 år og født og opvokset i Sønderborg på Als. Siden barnsben har jeg interesseret mig for fugle og naturen. I starten af 70’erne blev jeg medlem af DOF (Dansk Ornitologisk Forening) og OAS (Ornitologisk Forening for Als og Sundeved) og har været det lige siden. I slutningen af 70’erne dukkede så også interessen for fugle- og naturfotografering op.

Projekt Slørugle
Ugler har altid fascineret mig og i 1996 begyndte jeg arbejdet med at kortlægge sløruglebestanden i Sønderjylland. Systematisk undersøgte jeg gårdene for uglens efterladenskaber, fjer og gylp. Denne målrette kortlægning resulterede i rigtigt mange gårdbesøg, og resultatet var nedslående. Det viste sig, at sløruglen var i kraftig tilbagegang og havde været det i en længere årrække. Kortlægningen af ynglebestanden greb om sig, og i 1998 blev mit arbejde med sløruglerne landsdækkende under navnet PROJEKT SLØRUGLE.
Med DOF's støtte, samt en lang række fonde og private donorer, blev det økonomisk muligt at starte en massiv opsætning af redekasser i folks lader og udhuse. Samtidig med en god formidlingsstrategi og mediedækning af projektet, blev den nedadgående kurve langsomt vendt på landsplan, idet sløruglerne tog godt imod de opsatte redekasser. Bestanden steg fra ca. 30 par i 1996 til 492 par i 2009. Bestanden faldt dog drastisk igen efter vinteren 2009-2010, hvor ca. 90% af bestanden døde af sult og kulde. I dag er bestanden atter på vej op efter flere år med milde vintre, og i 2020 vurderes bestanden til at være på 180-200 par.

Ringmærkning
I 1999 blev jeg A-ringmærker for Zoologisk Museum i København med speciale i ringmærkning af ugler og tårnfalke, og udfører fortsat dette vigtige forskningsarbejde med stor fornøjelse og glæde. Med årene er det blevet til rigtig mange ringmærkninger af især rovfugle.
Til dags dato har jeg ringmærket ialt 2630 rovfugle, fordelt således: 2273. Slørugler. 111. St. hornugler. 76. Perleugler. 55. Natugler. 33. Kirkeugler. 6. Skovhornugler. 59. Tårnfalke. 6. Spurvehøge. 1. Lærkefalk. 1. Havørn. Alle rovfuglene er ringmærket i Danmark.

DOF's Uglegruppe
I 2003 udvidede fokus sig til alle vores 7 uglearter og DOF's Uglegruppe blev oprettet - med mig som formand/ sekretær i perioden 2003-2020.

Udmærkelser og priser:

 • Sønderjylland's Amts Naturpris. Jun. 2000. Sønderjyllands Amt. Projekt Slørugle

 • Dansk Ornitologisk Forening's hæderspris. okt. 1999. Dansk Ornitologisk Forening. Projekt Slørugle


Udgivelser som jeg er forfatter/medforfatter på:

 • Department of Ecology and Evolution, Biophore Building, University of Lausanne, CH-1015 Lausanne, Switzerland: Unexpected post-glacial colonisation route explains the white colour of barn owls (Tyto alba) from the British Isles. Læs artiklen ved at klikke her

 • Department of Bioscience - Wildlife Ecology, Aarhus University, Grenåvej 14, 8410 Rønde. Winter is coming: Investigating the effects of environmental variables on the density and breeding success of barn owls (Tyto alba) in Southern Jutland, Denmark. Læs artiklen ved at klikke her

 • Andreas Källman. 2021. Department of Biological and Environmental sciences. University of Gotenburg: Potential habitats for Reintroduction of barn owl in Sweden. Læs artiklen ved at klikke her

 • Perleuglens status som ynglefugl i Danmark. Læs artiklen ved at klikke her

 • Kirkeuglen i Himmerland - erfaringer fra et praktisk bevaringsprojekt 2009 - 17. Læs artiklen ved at klikke her

 • Lydløse jægere. Gyldendals Forlag. Maj 2018. Læs om bogen ved at klikke her

 • Video som metode til undersøgelser af fødebiologi hos Stor Hornugle. Læs artiklen ved at klikke her

 • The genetic basis of color-related local adaptation in a ring-like colonization around the Mediterranean. Læs artiklen ved at klikke her

 • Winter starvation in Danish Barn Owls. Læs artiklen ved at klikke her

 • Udpegning af egnede opsætningssteder til redekasser til Perleugle. Projekt Fokuseret Fugleforvaltning. Læs artiklen ved at klikke her

 • Clinal Color Variation in European Barn Owls: A Role for Local Adaptation? Læs artiklen ved at klikke her

 • Compounding effects on nest-site dispersal of Barn Owls Tyto alba. Læs artiklen ved at klikke her

 • Optællingsvejledning for Slørugle. Dansk Orn. Foren. (DATSY) - september 2007. Læs artiklen ved at klikke her

 • Tysker kæmper for dansk fugl. Læs artiklen ved at klikke her

 • Sløruglen - Intetsteds og overalt. Naturens Verden Nr.3. - Årgang 83 - 2000. Læs artiklen ved at klikke her

 • Slørugleprojekt Als. 1998. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 92 (1998): 354-356. Læs artiklen ved at klikke her