Stor hornugle - Bubo bubo

Sted:
Redekassen placeres i løv eller nåletræsbevoksningen, og gerne i umiddelbar nærhed af den kendte ynglelokalitet.

Materialer:
Redekassen bygges af 25-30 mm trykimprægnerede brædder af gran eller fyr eller af 20-30 mm kraftigt vandfast krydsfiner.
Til at samle kassen bruges galvaniserede søm eller skruer. Til sidst bores der i bunden af kassen 3-4 store huller, så regnvand kan løbe væk.

Ophængning:
Redekassen anbringes i 6-10 meter's højde ovenpå en gaffelgren eller lign. og fastgøres med et kraftigt reb eller endnu bedre ved at bruge hulbånd, der lægges rundt om træstammen og hæftes fast på begge sider af kassen.
Dernæst skal man sørge for, at der er gode indflyvningsmuligheder til redekassen evt. ved at fjerne generende grene.
Til redemateriale bruger man tynde grenkviste, som lægges i et jævnt lag i bunden af kassen.
Formålet med grenkvistene er, at når redekassen er færdiglavet, skal den minde om eksempelvis en forladt duehøgrede.

Hvis du sætter en stor hornuglekasse op, må du meget gerne sende en e-mail til mig med oplysninger om tid og sted.