Stor hornugle - Bubo bubo

Sted:
Hvis man gerne vil beskytte et jordrugende St. hornuglepar mod prædation fra eks. vis ræv og mårhund i de kommende ynglesæsoner, er det en god ide at opsætte en redekasse/ platform højt til vejrs i løv- eller nåletræsbevoksningen i umiddelbar nærhed af ynglestedet. Parret vil som regel herefter vælge, at flytte over i redekassen/ platformen til næste ynglesæson. Hvis man derimod ikke har kendskab til et St. hornuglepar i et området, men udelukkende syntes området opfylder alle betingelserne til et ideelt yngleområde for arten (og at det er i Jylland), dvs. skrænter i tilknytning til en grusgrav eller en skovlysning med store gamle træer er det vigtigt, at redekassen/ platformen placeres således, at der fra redekassen/ platformen er god udsyn ud over området, og at der er skabt fri indflyvning til reden uden generende grene foran redekassen/ platformen.

Materialer:
Redekassen bygges af 25-30 mm trykimprægnerede brædder af gran eller fyr eller af 20-30 mm kraftigt vandfast krydsfiner.
Til at samle kassen bruges galvaniserede søm eller skruer. Til sidst bores der i bunden af kassen 3-4 store huller, så regnvand kan løbe væk.

Dimensioner:
Højde : 200-300 mm
Bredde : 800 mm
Dybde : 600 mm
Tykkelse bund: 20-30 mm

Opsætning:
Redekassen anbringes i 6-8 meter's højde ovenpå en gaffelgren eller lign. og fastgøres med et kraftigt reb eller endnu bedre ved at bruge en strop, der lægges rundt om redekassen og træstammen og spændes fast.
Dernæst skal man sørge for, at der er gode indflyvningsmuligheder til redekassen evt. ved at fjerne generende grene.
Til redemateriale bruger man tynde grenkviste, som lægges i et jævnt lag i bunden af kassen.
Formålet med grenkvistene er, at når redekassen er færdiglavet, skal den minde om eksempelvis en forladt duehøgrede.

Se billeder af redekasse/ platform og ophængningsmetode ved at klikke her

OBS! Hvis du sætter en stor hornuglekasse op, må du meget gerne sende en e-mail til mig med oplysninger om tid og sted.