Natugle - Strix aluco

Sted:
Natuglen foretrækker at færdes i enten rene løvskove eller i skove med både løv- og nåletræer. Derfor har man størst chance for at få succes, hvis man sætter redekassen op i et løvtræ i enten skovbrynet eller udkanten af en lysning. Redekassen skal helst placeres i 6-8 m's højde. I et løvtræ har natuglen de bedste til- og fraflyvningsmuligheder. Hvis man har natugle i en redekasse placeret på denne måde, vil man ofte kunne se den sidde og spejde ud af hullet, også om dagen. Man kan også godt sætte en redekasse op på større landejendomme. I så fald skal redekassen helst sidde på en nordvendt gavl i samme højde, dvs. 6-8 m. Med denne placering undgår man, at der bliver for varmt i redekassen om sommeren, ligesom man undgår, at der står en stiv vestenvind ind af indflyvningshullet.

Materialer:
25-30 mm. bræt eller lægte af lærketræ eller lign. olieholdigt træ
En smule tagpap
Tagpapsøm
Trækile
Galvaniserede søm eller skruer
Kramper
En smule savspåner
Tov eller strop til ophængning

Dimensioner:
Højde : 480-500 mm
Bredde : 300 mm
Dybde : 350 mm
Indvendig højde fra bund til underkant af indflyvningshul: 280 mm
Indflyvningshul: Rundt hul 120 mm.
Tykkelse bund og låg: 40-50 mm

Opsætning:
Redekassen opsættes i 6-8 m's højde.
Indflyvningshullet skal så vidt muligt vende i retning NØ – SØ. Orientering mod vest bør så vidt muligt undgås. Derved undgår man, at der står en stiv vestenvind ind af indflyvningshullet. Redekassen fastgøres med et tov eller strop til stammen. Den tværgående lægte anvendes som fastgørelsespunkt.
Mellem lægte og træ isættes trækile, der gør at redekassen sidder fast på stammen og at den får en svag hældning fremover. Chancen for at der kommer vand ind gennem indflyvningshullet bliver således mindre. Desuden kan redekassen lettere justeres ved eftersyn og stammen bliver ikke beskadiget. I begge tilfælde er det en fordel, hvis tovet eller stroppen kan lægges i en grenkløft eller på en gren på stammens bagside. Hvis man har mulighed for at lade redekassen støtte på stumpen af en afsavet gren, er det dels lettere at sætte redekassen op, og dels skal ophænget ikke bære hele redekassens vægt (en solid redekasse kan godt veje 15-20 kg). Opsættes redekassen på en gavl kan man med fordel bruge et par vinkelbeslag. For yderligere at gøre redekassen vejrfast bør man beklæde taget med tagpap.

Man skal være opmærksom på, at hvis man sætter en redekasse af type B op, vil der muligvis flytte tårnfalke ind i den - især hvis redekassen sidder i et skovbryn eller på gavlenden af en lade eller udhus.

OBS!
Når man bygger redekassen, hvad enten det er af høvlede- eller uhøvlede brædder er det meget vigtigt, at indvendig højde fra bund til underkant af indflyvningshul ikke overstiger 280 mm. Kassens inderside skal udføres så ru som muligt, gerne beklædt med små tynde lister på den væg hvor hullet er placeret. Ungerne vil på den måde have nemmere ved at klatre ud af kassen, når de er flyvefærdige.
Ugler samler ikke til rede, så derfor drys en lille smule savspåner eller halm i bunden af kassen, dog maks. 3-4 cm. Dette vil forhindre æggene i at rulle rundt, hvis kassen hænger en smule skævt.