Spurveugle - Glaucidium passerinum

Sted:
Spurveuglen foretrækker at færdes i skove med både løv- og nåletræer. Redekassen skal helst opsættes i 3-5 m's højde og gerne ud mod en lysning. Sørg for, at der skabes gode til- og fraflyvningsmuligheder fra redekassen ved at fjerne forstyrrende grene foran ind- og udflyvningshullet. Hvis der flytter en spurveugle ind i redekassen, som er placeret som beskrevet, vil man ofte kunne se spurveuglen sidde og spejde ud af hullet, også om dagen. Indflyvningshullet skal så vidt muligt vende i retning NØ – SØ. Orientering mod vest bør så vidt muligt undgås. Derved undgår man, at der står en stiv vestenvind ind af indflyvningshullet. 

Materialer:
22-25 mm. bræt eller lægte af lærketræ eller lign. olieholdigt træ
En smule tagpap
Tagpapsøm
Trækile
Galvaniserede søm eller skruer
En smule savspåner
Tov eller strop til ophængning

Dimensioner:
Højde : 350-400 mm.
Bredde : 170 mm.
Dybde : 175 mm.
Indvendig højde fra bund til underkant af indflyvningshul: 200 mm.
Indflyvningshul: Rundt hul 45 mm.
Indflyvningshul dybde: 50 mm.
Tykkelse bund og låg: 22-25 mm.

Opsætning:
Redekassen opsættes i 3-5 m's højde.
Redekassen fastgøres med tov eller strop til stammen. Den tværgående lægte anvendes som fastgørelsespunkt.
Mellem lægte og træ isættes trækile, der gør at redekassen sidder fast på stammen og at den får en svag hældning fremover. Chancen for at der kommer vand ind gennem indflyvningshullet bliver således mindre. Desuden kan redekassen lettere justeres ved eftersyn og stammen bliver ikke beskadiget. I begge tilfælde er det en fordel, hvis tovet eller stroppen kan lægges i en grenkløft eller på en gren på stammens bagside. For yderligere at gøre redekassen vejrfast bør man beklæde taget med tagpap.

OBS!
Når man bygger redekassen, hvad enten det er af høvlede- eller uhøvlede brædder er det meget vigtigt, at indvendig højde fra bund til underkant af indflyvningshul ikke overstiger 200 mm. Redekassens inderside skal udføres så ru som muligt, gerne med vandrette indfræsninger på den væg hvor hullet er placeret. Ungerne vil på den måde have nemmere ved at klatre ud af redekassen, når de er flyvefærdige.
Ugler samler ikke til rede, så derfor drys en lille smule savspåner i bunden af redekassen, dog maks. 3-4 cm. Dette vil forhindre æggene i at rulle rundt, hvis redekassen hænger en smule skævt.

OBS! Hvis du sætter en spurveuglekasse op, må du meget gerne sende en e-mail til mig med oplysninger om tid og sted.