Kirkeugle - Athene noctua

Sted:
En lade, udhus eller lign. er typisk stedet som vælges til opsætning af en kirkeuglekasse. Laden eller udhuset bør ligge i umiddelbar nærhed af et åbent areal med vedvarende græs. Græsset skal være holdt kort året rundt af kreaturer, får eller heste. Det er en fordel, hvis der er gamle frugttræer eller stynede træer i nærheden, hvor uglen kan gemme sig eller søge føde. En gårdhave i tilknytning til bygningen, giver desuden kirkeuglen ekstra gode muligheder for, at fange regnorme og insekter. Der må dog helst ikke være større bevoksninger, såsom lunde eller skove i nærheden af det valgte sted, da kirkeuglen ikke kan leve, hvor der også er natugler.

Materialer:
Redekassen bygges af krydsfiner (10-20 mm), spånplader eller ubehandlede brædder (10-20 mm). Den males med en vandbaseret maling, der skal forøge holdbarheden under udendørs forhold. Lad redekassen "dampe" godt af inden opsætningen.
NB! De 2 skillevæge (d) på tegningen, med forskudt indflyvningshul og en indbyrdes afstand på 12 cm mellem dem, fungerer som en effektiv mårsikring. Kirkeuglen og dens unger kan uden problemer forcerer denne "spærring" , men en mår kan ikke sno sig tilstrækkelig til at komme igennem, og ind til evt. unger i ynglekammeret.

Dimensioner:
Højde : 200 mm
Bredde : 900 mm
Dybde : 200 mm
Indflyvningshul: 80 x 200 mm
Inspektionslem: 200 x 200 mm
Afstand mellem ydervæg og skillevæg: 120 mm
Afstand mellem skillevægge: 120 mm
Huldiameter i skillevæg: 70 mm

Opsætning:
Redekassen placeres ovenpå en hanebjælke, ca. 6-8 m over ladens gulv eller ca. 3-5 m over loftrummets gulv, således at den sidder godt fast på langs af hanebjælken. Den kan sættes fast med 2 stk. vinkeljern - et i hver ende. For at stabilisere redekassen, kan der sættes et eller to støttebrædder på hanebjælken under redekassen.

En anden mulighed er, at man vælger, at der skal være direkte indflyvning til redekassen udefra, ved at lave et hul i ladens gavl. Hullet skal have samme størrelse som redekassens indflyvningshul. Redekassen sættes op på indersiden af gavlen, således at kirkeuglen kan flyve direkte ind i redekassen udefra. De to huller skal altså dække hinanden. Benyttes denne metode skal der være yderligere et hul i gavlen, som kirkeuglen kan benytte, når den vil ind på ladens loft. Til sidst lægges der et tyndt lag halm i bunden af redekassen.

En tredige mulighed er, at redekassen opsættes udvendigt på en bygning i mindst 4-5 m's højde - helst på en øst- eller nordvendt væg. Da redekassen er udsat for vejrliget, er det bedst at hænge den helt oppe under tagudhænget.

Og endeligt er der også den mulighed, at redekassen opsættes i et træ. I så fald skal redekassen helst opsættes i min. 4-5 m. højde. Placer redekassen, så det er så svært som muligt for en kat eller en mår at komme ind i den. Tilslut lægges der et tyndt lag halm eller træspåner i bunden af redekassen. Herved forhindrer man, at æggene ligger og ruller rund, hvis redekassen ikke er opsat helt vandret.

OBS! Hvis du sætter en kirkeuglekasse op, må du meget gerne sende en e-mail til mig med oplysninger om tid og sted.