Skovhornugle - Asio otus

Sted:
Redekassen/ platformen placeres i løv eller nåletræsbevoksning, dvs. steder hvor man også typisk vil kunne finde krage- og rågereder. Har man måske allerede en ynglende skovhornugle i sin have, læbælte eller skov, kan man med fordel sætte denne type redekasse/ platform op i nærheden af den eksisterende rede efter yngletiden, da ingen ugler bygger reden selv, men altid benytter sig af andre fugles efterladte reder. Reder skal løbende vedligeholdes af yngleparret, men da ugler ikke vedligeholder deres reder, falder de fleste ned i løbet af vinteren - med det resultat, at ugleparret flytter til et nyt sted at yngle. Ved at opsætte en redekasse/ platform, som vist på tegningen herunder, kan du være heldig, at skovhornugleparret flytter over i den i den kommende ynglesæson, og på den måde få glæde af skovhornugleparret i flere år fremover.

Materialer:
Redekassen bygges af 25-30 mm trykimprægnerede brædder af gran eller fyr eller af 20-30 mm kraftigt vandfast krydsfiner.
Til at samle kassen bruges galvaniserede søm eller skruer. Til sidst bores der i bunden af kassen 3-4 store huller, så regnvand kan løbe væk.

Dimensioner:
Højde : 100 mm
Bredde : 400 mm
Dybde : 300 mm
Tykkelse bund: 20-30 mm

Opsætning:
Redekassen anbringes i 6-10 meter's højde ovenpå en gaffelgren eller lign. og fastgøres med et kraftigt reb eller endnu bedre ved at bruge hulbånd, der lægges rundt om træstammen og hæftes fast på begge sider af kassen.
Dernæst skal man sørge for, at der er gode indflyvningsmuligheder til redekassen evt. ved at fjerne generende grene.
Til redemateriale bruger man tynde grenkviste, som lægges i et jævnt lag i bunden af kassen.
Formålet med grenkvistene er, at når redekassen er færdiglavet, skal den minde om eksempelvis en forladt krage- eller rågerede.