Aktuelt 2024

11.07 2024
Kirkeugleparret ved Silkeborg har sendt 4 unger på vingerne i 2024. Mandag d. 17. juni blev de 4 unger vejet og ringmærket af undertegnede. Da hunnen sad i kassen sammen med ungerne, fik hun også sat en lille ring på ved samme lejlighed. 

06.07 2024
Kære Uglevenner. Husk at tilmelde jer FB-Gruppen DANSKE UGLER, så I altid er opdateret på sidste nyt omkring vores danske uglearter, samt hvis I har spørgsmål og kommentarer til stort og små om ugler.

06.07 2024
Kære uglevenner.
Som tidligere lovet, giver jeg jer her på FB en kort update på UgleTv sæsonen 2024.
UgleTV blev tændt for første gang den 19. maj og kører fortsat, selv om de 2 unger forlod redestedet den 16. juni.
Kameraet har kørt stabilt siden opstarten og lydkvaliteten har været helt i top. Det har været en fornøjelse at kunne lytte til nattergal, rødstjert, lille præstekrave, digesvale m.m. nærmest døgnet rundt i grusgraven.
Det har også været en stor glæde at følge trådens mange gode indput og informationer, ikke mindst pga. den venlige og sober måde tråden er forløbet på – stor tak for det.
Med hensyn til billedkvaliteten, har den til tider været lige rigeligt pixeleret på grund af dårlig internetforbindelse i området, men det bliver der forhåbentlig rettet op på inden næste ynglesæson, hvor kameraet muligvis bliver tilsluttet direkte til et lyslederkabel.
Driften af kameraet, samt serverplads, beløber sig til en pris på cirka 1000 kr. i mdr., så der er fortsat brug for jeres donationer, hvis UgleTv skal sikres til næste års ynglesæson.
Planen er også at starte kameraet op til den nye ynglesæson 2025 tidligere end normalt. Allerede i februar vil hannen så småt begynde at besøge redestedet igen, for at gøre reden klar til hunnen. Denne spændende oplevelse vil vi ikke gå glip af denne gang, så derfor denne tidlige opstart.
Det kan ikke siges ofte nok, så derfor endnu engang en kæmpestor tak til virksomheden der donerede beløbet til kameraet, samt til alle jer der har kikket med på UgleTv, alle donationerne, store som små beløb til driften. Uden jeres gavmildhed og opbakning havde UgleTv ikke været en mulighed.

Ps. Husk også, at I er med til at støtte op omkring alle vores 8 danske uglearter, ved at købe min uglebog, Lydløse jægere. Ved at klikke på nedenstående link til min uglehjemmeside, kommer I direkte til siden, hvor I kan læse om uglebogen, boganmeldelser, bog info, samt link til online-butikker: https://www.tytoalba.dk/min-bog

Ps. Ved at klikke på følgende link, kommer alle de oplysninger frem I behøver, i forbindelse med donationer til UgleTv: https://www.tytoalba.dk/ugletv 

Rigtig god og solrig sommer til jer alle

13.06 2024
Nye billeder af slagugle og lapugle er indsat i Fotogalleriet

02.06 2024
Nye billeder af spurveugle er indsat i Fotogalleriet

14.05 2024
Små ændringer på siden UgleTv og Links, som nu har fået hver deres side i hovedmenuen. Desuden kan man nu også, udover Bank konto nr., indbetale donationer til UgleTv via MobilePay på UgleTv siden.
Opstarten på UgleTv forventes fortsat at løbe af stablen d. 20. maj.

08.05 2024
Adgangen til det kommende UgleTv er nu lavet i menuen øverst. Opstarten som oprindeligt var annonceret til d. 18-19. maj er udskudt med en dag. Dvs. at opstarte nu forventes at være klar d. 20. maj. 

01.05 2024
Indsat nye kirkeuglebilleder fra parret i Silkeborg i fotogalleriet.

24.04 2024
Kære uglevenner,
Ønsker du at blive klog på ugler eller blot en opdatering på vores 8 uglearters situation i Danmark i 2024, tilbyder jeg foredrag i hele landet på alle ugens dage.

Læs mere om indholdet af de 3 foredrag jeg tilbyder, ved at klikke på følgende link til min Uglehjemmeside, Lydløse jægere: https://www.tytoalba.dk/foredrag

NB. Foredraget afholdes i et lokale du selv finder, projektor og lærred stilles til rådighed og honorar aftales senest en uge inden foredraget.

22.04 2024
Navnet på UgleTv er ændret en smule, og hedder nu UgleTv-KD-DK.
Indsat nye spurveuglebilleder fra Tyskland i fotogalleriet.

15.04 2024
Kære Uglevenner
UgleTv skifter navn navn, og kommer fremover til at hedde: UgleTv-Live-KD-DK.

Derudover er UgleTv-Live-KD-DK. kontoen nu oprettet!

Som nævnt her på FB d. 9. april, og på min hjemmeside: Lydløse jægere, går UgleTv-Live-KD-DK. online d. 18-19 maj, hvis alt forhåbentlig klapper som det skal.

Der vil i forbindelse med opstarten være nogle opstartsomkostninger inden selve driften er på plads. Jeg har derfor nu oprettet en konto, hvor de af jer der ønsker at støtte UgleTv-Live-KD-DK. fra d.d. kan indbetale jeres donationer på.

Kontoen er oprettet i Sparekassen Thy: Reg.nr. 9106 Konto.nr.0007308884

Alle beløb, store som små, vil jeg være yderst taknemmelige for, så løbende drift- og vedligeholdelses omkostninger af udstyret er sikret i denne- og de kommende sæsoner.

NB. Del gerne opslaget.

Med en forhåbentlig ny og spændende ynglesæson 2024 i vente.

De bedste hilsner Klaus Dichmann

09.04 2024
Tiden nærmer sig, hvor UgleTv går i luften til en ny og spændende ynglesæson. UgleTv er nu privatejet og drives af undertegnede, efter at DOF (Dansk Ornitologisk Forening) valgte at lukke den ned efter ynglesæsonen i 2023.
I 10 år blev der Livestreamet fra den sønderjyske uglerede til glæde for flere hundrede tusinder ugleinteresserede. Også skoler og forskningsinstitutioner har brugt denne unikke mulighed til at følge livet i st. hornuglereden dag og nat. Både til brug i undervisningen, og til at opnå ny viden om st. hornuglernes skjulte levevis.

En Jysk virksomhed har generøst tilbudt at donerer det webudstyr der behøves. Dette i en kvalitet, der kommer fuldt på højde med det tidligere udstyr.
Nu da selve udstyret er på plads, er det kun driften af streamingen der mangler af blive fuldt finansieret. Prisen på driften pr. sæson er ikke helt kendt endnu, så mere herom senere….

ET KÆMPE ØNSKE OG HÅB!

Jeg håber inderligt på, at de gavmilde tilsagn jeg løbende har modtaget via FB, mail og telefon om donationer til driftsudgifterne, vil kunne sikre økonomien således, at UgleTv vil kunne fortsætte i årene fremover.

NB. UgleTv er en såkaldt Nonprofit Organisation og har udelukkende til formål, at udbrede glæden blandt ugle- og fugleinteresserede ved at kunne give muligheden for, at følge livet hos st. hornugleparret i den sønderjyske grusgrav.

Status på web lige nu:
1. Webudstyret er ved at blive indkøbt og samlet.
2. En web-platform er under udvikling.
3. En konto til donationer vil inden for få dage bliver oprettet. Så snart kontonummeret er oprettet og oplyst her på siden og på FB, vil det være muligt at indsætte beløb på kontoen. 

For st. hornugleparrets vedkommende (og uden tvivl det vigtigste):
St. hornuglehunnen ligger fast på reden og har gjort det lige siden natten mellem d. 13-14 marts. Alle æg 1-4, antal er dog ukendt, vil være klækket omkring d. 20. april. Selve opsætningen af kameraet ved redestedet, og hermed starten på livestreamingen, er indtil videre beregnet til weekenden d. 18-19. maj.

I de kommende dage og uger, vil der løbende blive opslået nyt info. om UgleTv på FB og på min hjemmeside Lydløse jægere på adressen: www.tytoalba.dk i menuen "aktuelt 2024".  

Et godt eksempel på ny viden om st. hornuglen er følgende artikel: Video som metode til undersøgelser af Fødebiologi hos Stor hornugle, Aarhus Universitet 2014:
doft-109-2015-161-166-video-som-metode-til-undersoegelser-af-foedebiologi-hos-stor-hornugle-jesper-stern-nielsen-joachim-westergaard-lassen-trine-bork-larsen-helene-overgaard-iben-hove-soerensen-klaus-dichmann-peter-sunde 

OBS!
Del gerne opslaget, så så mange som muligt får kendskab til UgleTv og en ny og spændende uglesæson 2024.

05.04 2024
På opfordring fra Danske Ugler, blev der allerede i efteråret 2023 ytret ønske om, at spurveuglernes yngleområde i Gludsted Plantage bør spærres af for publikum i ynglesæsonen 2024. Naturnationalpark Kompedal har taget ønsket positivt op, således at der nu er etableret adgangsforbud i uglernes formodede yngleområde fra d. 15.02 - 15.07  2024.
Det ligger Danske Ugler meget på sinde, at forbuddet bliver respekteret, så ugleparret får ro til at yngle i fred uden forstyrrelser.  

02.04 2024
Nye billeder af natugle med unger er indsat i Fotogalleriet

06.03 2024
Tja, det blev så dagen, hvor udstyret til UgleTv blev nedtaget .......

04.03 2024
Nye billeder af mosehornugle fra Tøndermarsken er indsat i Fotogalleriet

24.01 2024
Ringmærket slørugle nr. 2000 dødfundet på Fyn
Sløruglen med ringnummer 4R7191 er blevet genmeldt d. 17.01 2024 ved Bogense på Fyn. Sløruglen blev ringmærket som unge af undertegnede d. 02.07 2013 på Als i Sønderjylland. Ungen var ud af et kuld på 3 og vejede 346 gr.
Sløruglen blev 10 år, 6 mdr. og 15 dage gammel (3851 dage) og var præcis slørugle nr. 2000 ud af ialt 2295 som jeg til d.d. har ringmærket i Danmark siden 1998. En slørugle der bliver over 10 år gammel sker meget sjældent. Normalt dør de fleste slørugler i en forholdsvis ung alder og bliver sjældent mere end 4-5 år gamle.
NB. Aldersrekorden på en dansk ringmærket slørugle er fra 2022. Sløruglen blev 15 år, 6 måneder og 29 dage.    

23.01 2024
Byggevejledning, samt tegning og metode til ophængning af en spurveuglekasse, er nu indsat i Menuen "Redekasser"

22.01 2024
Info vedr. ejerskab af en dødfundet fugl, samt udstopning af disse.
Som nogle tilsyneladende går og tror, så ejer ringmærkeren af en ugle (eller anden fugl) ikke fuglen der er blevet ringmærket. Som udgangspunkt er det jer som finderen af den døde fugl, ( med undtagelse af nogle ganske få arter), som ejer fuglen og frit kan vælge at få den udstoppet ved en autoriseret konservator. I kan derfor trygt indrapportere jeres fund via følgende link: https://www.fuglering.dk
Ringmærkningsadminstrationen på Statens Naturhistoriske Museum i København, og naturligvis ringmærkeren selv, er med enkelte undtagelser udelukkende interesseret i de data (ringnummer, findested, dødsårsag m.m.) på fuglen I indrapporterer på ovenstående link.
Er I i tvivl, om en fugl I har fundet død må udstoppes eller ej, så ligger en konservator inde med listen over tilladte arter der må udstoppes.
Eksempler på danske ugler der Pt. ikke må udstoppes som privatperson, uden en særlig tilladelse fra myndighederne:
Kirkeugle, mosehornugle og st.hornugle.
NB. Det sker dog, at listen en sjælden gang bliver revideret, så forhør jer hos konservatoren, hvad der er gældende pt. 

03.01 2024
Siden "Aktuelt 2024" er nu oprettet i Menuen.