Aktuelt 2024

24.01 2024
Ringmærket slørugle nr. 2000 dødfundet på Fyn
Sløruglen med ringnummer 4R7191 er blevet genmeldt d. 17.01 2024 ved Bogense på Fyn. Sløruglen blev ringmærket som unge af undertegnede d. 02.07 2013 på Als i Sønderjylland. Ungen var ud af et kuld på 3 og vejede 346 gr.
Sløruglen blev 10 år, 6 mdr. og 15 dage gammel (3851 dage) og var præcis slørugle nr. 2000 ud af ialt 2295 som jeg til d.d. har ringmærket i Danmark siden 1998. En slørugle der bliver over 10 år gammel sker meget sjældent. Normalt dør de fleste slørugler i en forholdsvis ung alder og bliver sjældent mere end 4-5 år gamle.
NB. Aldersrekorden på en dansk ringmærket slørugle er fra 2022. Sløruglen blev 15 år, 6 måneder og 29 dage.    

23.01 2024
Byggevejledning, samt tegning og metode til ophængning af en spurveuglekasse, er nu indsat i Menuen "Redekasser"

22.01 2024
Info vedr. ejerskab af en dødfundet fugl, samt udstopning af disse.
Som nogle tilsyneladende går og tror, så ejer ringmærkeren af en ugle (eller anden fugl) ikke fuglen der er blevet ringmærket. Som udgangspunkt er det jer som finderen af den døde fugl, ( med undtagelse af nogle ganske få arter), som ejer fuglen og frit kan vælge at få den udstoppet ved en autoriseret konservator. I kan derfor trygt indrapportere jeres fund via følgende link: https://www.fuglering.dk
Ringmærkningsadminstrationen på Statens Naturhistoriske Museum i København, og naturligvis ringmærkeren selv, er med enkelte undtagelser udelukkende interesseret i de data (ringnummer, findested, dødsårsag m.m.) på fuglen I indrapporterer på ovenstående link.
Er I i tvivl, om en fugl I har fundet død må udstoppes eller ej, så ligger en konservator inde med listen over tilladte arter der må udstoppes.
Eksempel på danske ugler der Pt. ikke må udstoppes som privatperson uden en særlig tilladelse fra myndighederne:
Kirkeugle, mosehornugle og st.hornugle.
NB. Det sker dog, at listen en sjælden gang bliver revideret, så forhør jer hos konservatoren, hvad der er gældende pt. 

03.01 2024
Siden "Aktuelt 2024" er nu oprettet i Menuen.