Perleugle - Aegolius funereus

I 2007 blev der fundet et perleuglepar ynglende i et sortspættehul i Kompedal Plantage i Midtjylland. Parret var det første kendte ynglepar i Danmark uden for Bornholm i nyere tid.  Siden 2007 har perleuglen, på nær i 2022, ynglet årligt i Jylland med en lille ustabil bestand på 1-4 par.
Den bornholmske ynglebestand virker mere stabil, men også her tæller bestanden kun ganske få par. I 2021 og 2022 er perleuglen dog slet ikke konstateret ynglende på øen. 

Perleuglen yngler både nord og syd for Danmark med den tætteste bestand i det sydlige Sverige (mod syd til det nordlige Skåne). Arten yngler desuden spredt og fåtalligt i det centrale Tyskland mod nord til Rendsborg.

Den jyske perleuglebestand menes at være indvandret sydfra, idet der i maj 2014 blev fanget en ynglehun med tysk ring i en redekasse i Søndre Feldborg Plantage i Midtjylland. Den tyske perleugle viste sig at være ringmærket som unge i et skovområde nær Rendsborg i Slesvig-Holsten i juli 2012.

Den bornholmske perleuglebestand derimod, formodes at være af skandinavisk herkomst. Dog er der endnu ikke fanget en ynglefugl på Bornholm med en ring fra et skandinavisk land, der kan påvise denne teori.

Kendetegn:
Perleuglen kendes ved at være en lille ugle med en mørkebrun plettet fjerdragt og en længde på 24-26 cm og et vingefang på 52-58 cm. Perleuglen har et forholdsvis stort hoved med ret store gule øjne, der giver den et forundret ansigtsudtryk. Den er navngivet efter de lyse prikker på oversiden og på issen, som kan minde om perler. Ungerne er mørk chokoladebrune med varierende hvide indslag i ansigtet.

Antal par i Danmark: 1-7
Længde: 24-26 cm
Vingefang: 52-58 cm
Vægt: Han 130 gr.
Vægt: Hun 165 gr.
Kuldstørrelse: 4-6 (variation 3-7)
Biotop: Nåle- og blandingsskov
Føde: Markmus, mus, spidsmus, spurvefugle

Udbredelseskort Atlas I
1971-1974

Udbredelseskort Atlas II
1993-1996

Udbredelseskort Atlas III
2014-2017