Uglegylp

Slørugle - Tyto alba

Størrelse:
2,5 cm x 3,0-8,0 cm

Beskrivelse:
Ovalt til aflangt.
Sort med let glinsende overflade (når den er frisk).

Findested:
Findes oftest i gamle, mørke lader og på hølofter under uglens ynglings-siddeplads.

OBS. Uglegylps udseende ændre sig over tid. Ved at klikke her, kan man se sløruglegylps forandring over en årrække.

Kirkeugle - Athene noctua

Størrelse:
1,5 cm x 2,0-5,0 cm

Beskrivelse:
Aflangt.
Porøst pga. det store indhold af sand fra regnorme. I sommerperioden ofte med et stort indhold af kitin fra insekters dækvinger.

Findested:
Findes typisk på jorden under udhæng på bygninger samt i lader og på lofter.

OBS. Kan forveksles med tårnfalkegylp, der dog aldrig indeholder knoglerester og er mere kompakt.

Skovhornugle - Asio otus

Størrelse:
2,0-3,0 cm x 4,0-7,5 cm

Beskrivelse:
Aflangt mørkt gylp med et stort indhold af knogler.

Findested:
Findes oftest i små granbevoksninger i det åbne land. Om vinteren kan man finde gylp i store mængder på de fælles overvintringspladser.

Mosehornugle - Asio flammeus

Størrelse:
2,0-3,0 cm x 4,0-8,0 cm

Beskrivelse:
Ligner skovhornuglens gylp. Kan dog være lidt længere.
Indhold næsten kun rester af studsmus.

Findested:
Findes typisk på tuer på enge eller marker.

Stor hornugle - Bubo bubo

Størrelse:
3,0-4,0 cm x 10,0 cm

Beskrivelse:
Aflangt med et stort indhold af knogler.

Findested:
Findes typisk på kanten af grusgrave, på skråninger i skovlysninger, på eller ved forhøjning eller stub i forbindelse med pluk.

Natugle - Strix aluco

Størrelse:
2,0-3,0 cm x 4,0-6,0 cm

Beskrivelse:
Aflangt gråt gylp.

Findested:
Findes typisk i granbevoksninger, eller evt. i lader og på lofter.

Perleugle - Aegolius funereus

Størrelse:
1,5-2,0 cm x 3,0-4,0 cm 

Beskrivelse:
Aflangt mørkegråt gylp.

Findested:
Findes typisk på jorden under en siddegren i nåle- og blandingsskov.

Spurveugle - Glaucidium passerinum

Størrelse:
1,0-1,5 cm x 2,0-3,5 cm 

Beskrivelse:
Aflangt mørkegråt gylp.

Findested:
Udendørs på jorden under redehullet, eller på jorden under en siddegren i nåle- og blandingsskov.