Skovhornugle - Asio otus

Skovhornuglen optræder formegentligt jævnt over hele lande, men på grund af dens skjulte levevis er den meget svær at registrere. Kun på uglens vinterstader kan man være heldig at se dem optræde i et større antal. De mange trafikdræbte skovhornugler langs vores veje vidner trods alt om en forholdsvis stor ynglebestand i Danmark. På landsplan formentlig mere end 1500 par.

Kendetegn:
Skovhornuglen er efter natuglen, den mest almindeligste ugle i Danmark, og minder i udseende meget om den nært beslægtede mosehornugle. Skovhornuglen kan kendes på den spættede, lysebrune fjerdragt med striber på undersiden, som strækker sig til buen. Andre sikre kendetegn er skovhornuglens høje og slanke fremtoning, de orangerøde øjne og de lange spidse fjerhorn, som rejses, når fuglen er urolig..

Antal par i Danmark: 1500-2000
Længde: 36 cm
Vingefang: 84-95 cm
Vægt: 270-330 gr.
Kuldstørrelse: 4-6 (variation 3-7)
Biotop: Småskove, tætte granskove, vildtremiser
Føde: Mus, markmus, spidsmus, småfugle


Udbredelseskort AtlasI
1971-1974

Udbredelseskort AtlasII
1993-1996

Udbredelseskort AtlasIII
2014-2017