Spurveugle - Glaucidium passerinum

For første gang i historisk tid, gør et spurveuglepar yngleforsøg i Danmark. Parret har slået sig ned i en Midtjysk plantage, hvor de har fundet et stor flagspættehul som bolig.

Spurveuglen lever i Europa og Asien i et bælte gennem Sibirien til Stillehavskysten og Sakhalin. I Europa optræder den i det centrale Skandinavien, de baltiske lande og Rusland, men der er også mindre, afgrænsede bestande i Central- og Østeuropa. I Sverige, der rummer den største europæiske bestand uden for Rusland, yngler den sydpå til Småland. De yngleområder der ligger tættest på Danmark findes i Nordtyskland, hvor der årligt forekommer en noget fluktuerende bestand på 1-5 par. Den lever i nåleskov, undertiden i forholdsvis tæt granskov, hvor den anlægger sin rede i naturlige huller i træerne eller i forladte spættehuller.

Normalt er spurveuglen som de fleste andre ugler standfugl, men i år, hvor der er mange gnavere i yngletiden, så der er kommet mange unger på vingerne, kan en del af bestanden efterfølgende blive nødt til at søge væk fra det naturlige udbredelsesområde. Det er årsagen til, at spurveuglen i enkelte år har optrådt invasionsagtigt herhjemme om vinteren, således i vinteren 1999-2000, hvor der blev set 42 individer, og i efteråret 2011, hvor antallet så ud til at slå den tidligere rekord. Andre år ses den slet ikke eller i meget begrænset antal. Langt de fleste fugle ses i Nordsjælland og Københavnsområdet, men den har også optrådt på resten af Sjælland, de østlige øer og i Nordjylland. Herhjemme optræder den i forskellige skovtyper, og om vinteren, når småfuglene trækker mod villakvartererne, kan spurveuglen følge efter.

Kendetegn:
Spurveuglen er Europas mindste ugle, kun lidt større end en gråspurv, hvad der har præget både dens danske og dens videnskabelige navn.

Den har en lav pande, korte, hvide øjenbryn og tætsiddende, gule øjne, der giver den et aggressivt udtryk, som svarer meget godt til dens adfærd. Ryggen er gråbrun med hvide prikker, mens bugen er hvid med brune længdestriber.

Spurveuglen ser i modsætning til de fleste andre ugler temmelig dårligt i mørke og er da også dagaktiv. Specielt om vinteren er den mest aktiv i skumringen. Den har en bølgeformet flugt, der minder om spætters flugt.

Antal par i Danmark: 1
Længde: 15-19 cm
Vingefang: 32-39 cm
Vægt: Han 50-80 gr.
Vægt: Hun 50-80 gr.
Kuldstørrelse: 4-7
Biotop: Nåle- og blandingsskov
Føde: Mus og spurvefugle