Aktuelt 2020

30.12 2020
Indsat link til Fugleværnsfonden og Danmarks ugler på Link-siden

28.12 2020
Foretaget mindre justeringer og rettelser på hjemmesiden. 

17.12-2020
Kære Uglevenner. Julegave idé. BLIV KLOG PÅ UGLERNE I JULEN. I menuen "Min bog", får du en kort beskrivelse om uglebogens indhold, boganmeldelser m.m.
Køb den online nu, så den kan nå at kommer under juletræet i år.

11.12-2020
Nye kirkeuglebilleder er tilføjet fotogalleriet.

09.12-2020
Link til Dyrenes Beskyttelse, Dyrenes Vagtcentral og Farstrup Vildtpleje er nu lagt på "Links " siden.

07.12-2020
Pt. planlægger jeg et menupunkt eller en underside med info om, hvor man i landskabet typisk træffer de 7 danske uglearter, og hvornår på året chancen er størst for at få dem at se.
Derudover er der foretaget mindre justeringer og rettelser på hjemmesiden.

05.12-2020
I menuen "redekasser" er der nu også lagt en tegning op af en skovhornuglekasse, samt tilhørende vejledninger.

04.12-2020
I menuen "redekasser" er der nu lagt en tegning af en perleuglekasse på, samt tilhørende vejledninger. Der mangler dog fortsat lidt tekst og finish inden siden er helt færdig, men det bliver den meget snart. 

03.12-2020
Se de svenske sløruglers bevægelse på Artportalen i perioden august - december 2020, ved at klikke her

02.12-2020
ARKIV 27.06-2012
Sej slørugle overlever to vintres massedød. Læs hele artiklen her: Sej slørugle overlevede to vintres massedød | Pandion (dof.dk) 

30.11-2020
Nye billeder af slørugle, st. hornugle, kirkeugle og høgeugle er tilføjet galleriet.

28.11-2020
Sent sløruglekuld
Et kuld slørugleunger har først nu forladt deres redekasse på en gård i nærheden af Holstebro, og begivet sig ud i verden på egen hånd. Kuldet er slørugleparrets anden kuld i år, så derfor den sene udflyvning.

25.11-2020
Det er nu muligt at aldersbestemme sløruglens gylp. Gå ind i menuen "Hvilken Ugle" foroven, vælg undermappen "Uglegylp". Nederst i beskrivelsen om sløruglens gylp, kan man ved at klikke på "her" nu få en tavle frem, der viser et sløruglegylps forandring over tid. Et super godt værktøj, hvis man ønsker sig et fingerpeg om, hvornår sløruglen sidst har besøgt ens lade eller udhus. 

23.11-2020
Udbredelseskort for de enkelte arter er nu lagt på siden "Ugler". Udbredelseskortene giver et godt billede af, hvorledes bestanden har udviklet sig over de 3 Atlas perioder. Derudover er en lyd-fil med slørugleungernes stemme lagt på siden "Slørugle"

14.11-2020
En ugles værdi for en landmand (fundet på nettet):
En slørugle vejer i gennemsnit mellem 300 og 400 gram.
Til at imødekomme dens daglige energi (kalorie) behov, skal den gennemsnitlige slørugle have 4,7 mus om dagen. Det betyder at en slørugle spiser 1715 mus om året!
Hver af disse mus spiser i gennemsnit fem gram korn om dagen, eller knapt TO KILO om året PR MUS. En slørugle der spiser 1715 mus om året kan spare en landmand 3,4 TONS korn om året.
Hvis denne ugle tager sig en mage og får tre unger på et år, spises der mus nok til at spare landmanden 9,3 tons korn om året.
Med en kornpris på omkring kr 930,00 pr ton for hvede og byg (pr 20. jan. 1997) sparer en slørugle-familie landmanden for mere end kr 8900,00 - uden det koster ham noget.
For nemhedens skyld er jeg gået ud fra, at sløruglen kun spiser mus og musene kun spiser landmandens korn. Den blotte glæde ved at se fuglene flyve og jage kan ikke gøres op i penge. 

13.11-2020
Så oprandt dagen, hvor den nye hjemmeside blev klar til at blive sendt ud i æteren. At det blev en ren leg at lave hjemmesiden, skyldes for en stor dels vedkommende Bøje Rauff fra Herning tekniske snilde. Uden hans hjælp var jeg nok først gået online i 2021 - eller senere :-) Tak for hjælpen Bøje!

07.11-2020
Død st. hornugle fundet på Vest Fyn. St. hornuglen lå død for foden af et træ. Dødsårsagen er indtil videre ukendt. Ved ankomsten til området blev der observeret endnu en st. hornugle i området. Læs mere om fundet her: https://www.doffyn.dk/nyheder?nyhed=stor-hornugle-dead-and-alive-ny-fynsk-art

05.11-2020
I de kommende uger vil der blive tilføjet udbredelseskort for de enkelte arter, links, redekassetegning til perle- og skovhornugle  m.m.

30.10-2020
Fra Alexandre Roulin, University of Lausanne, Department of Ecology and Evolution, Building Biophore i Schweiz har jeg modtaget følgende spændende undersøgelse "Du og uglerne", som har til formål at forstå, hvorfor nogle elsker ugler og andre hader dem.
Den verdensomspændende undersøgelser er sendt ud på 30 forskellige sprog, bla. på dansk, og vil på verdensplan, på tværs af religion m.m., give et billede af folks syn på ugler. Udover forskeren Alexandre Roulin, som er førende indenfor sit speciale, slørugler, er psykolog Christine Mohr tilknyttet projektet.

Linket til undersøgelsen finder du på forsiden af hjemmesiden. 

10.10-2020
I 2020 har jeg modtaget rigtig mange henvendelser fra gårdejere landet over, som fortæller, at de jævnlig ser slørugler i deres lader.  Samtidig har der været rigtig  mange unger, der skulle ringmærkes. Alt i alt tyder disse mange henvendelser og ringmærkninger på, at sløruglerne har haft et fantastisk yngleår.