Aktuelt 2022

24.12 2022
Kære Uglevenner. Jeg vil her benytte lejligheden, til at ønske jer alle en Rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår, og håber I vil få mange gode ugleoplevelser i det nye år.

Ps. Husk, at det er nu natuglekasserne skal hænges op, så uglerne kan nå at vende sig til "boligen" inden deres ynglesæson for alvor starter i marts

06.12 2022
Perleuglefjer tilføjet i menuen "Hvilken art m.m. i undermappen "Ugle-svingfjer" 

27.11 2022
Link til Youtube video med udsætningen af DOF Ugletv's stor hornugleunger indsat på Links-siden

26.11 2022
I menuen "Hvilken art m.m." er der i undermenuen "Ugle-svingfjer" nu tilføjet "findested" for fjer af de forskellige uglearter 

25.11 2022
En slørugle af racen Guttata, er den 2. november 2022 blevet fanget og ringmærket på Jomfruland Fuglestation på Norges østkyst lige syd for Larvik. I år har der indtil nu været hele 3 observationer af slørugler i Norge, og det er ganske usædvanligt for denne art, Personlig medd. Ola Nordsteien, Jomfruland Fuglestation.

24.11 2022
I denne tid tester jeg redekassekameraer for DOF. I første omgang er det kameraer i mejsekasser, men en prototype beregnet til slørugle er pt. under udvikling og snart klar. Kameraerne fra Green Feathers er i top kvalitet, og giver billeder og live video i super flot HD-kvalitet. En par spændende finesser bland mange. Streamingen af redekassens indhold kan deles blandt flere, ved at blive tildelt som gæst på App'en, og når der er besøg i kassen kan man blive adviseret herom på sin mobil eller Tablet. Mere dybdegående information om Kameraer og kassetyperne som benyttes til de forskellige arter, kan I finde på DOF Naturbutikken's hjemmeside, eller ved at klikke på dette link: Redekameraer og redekasser

23.11 2022
Et meget sent 2 kuld slørugleunger er først klar til at forlade redekassen på Rødding egnen i Sønderjylland i slutningen af december.

12.11 2022
Ynglestatus for henholdsvis perleugle og mosehornugle er nu klar. Desværre var der ingen sikre perleugleynglepar i DK i 2022, mens mosehornugle kan notere sig for to sikre ynglepar 

21.09 2022
Mindre rettelser på gylp-siden

17.09 2022
Små rettelser på Links-siden.
14.09 2022
En af de 3 st. hornugleunger fra DOF's UgleTv er desværre død. Kun 5 dage efter udsætningen, er en af ungerne blevet meldt trafikdræbt 1,6 km. fra udsætningsstedet.

03.09 2022
Artikel og video af udsætningen af de 3 st. hornugleunger kan nu ses på DOF's UgleTv ved at klikke her, eller gå direkte ind på DOF's hjemmeside og find UgleTv i menuen til venstre.

31.08 2022
Alle DOF's tre Web-St. hornugleunger er nu afhentet på plejestationen i Lindved ved Vejle, hvor de har været i pleje siden d. 23. juni, da hunuglen i parret desværre døde midt i yngletiden. Hannen i parret kunne ikke helt selv klare opgaven, både at fange og dele byttet ligeligt mellem  ungerne, så derfor blev de sendt i pleje. Alle 3 unger er blevet flot og professionelt plejet af Vildstationens tilsynsmand, Henrik Husum, som passer denne plejestation under Dyrenes Beskyttelses beskyttende vinger. Artikel og Video af udsætningen vil man kunne se på DOF UgleTv en af de kommende dage.  

29.07 2022
Layout og tekst ændret en smule på forsiden.

26.07 2022
Så er der spændende nyt om den GPS-mærkede kirkeugle fra Føvling i Sønderjylland, som jeg skrev om længere nede i tråden d. 17.01 22.
EN KIRKEUGLES VILDE REJSE

Som mange måske har hørt blev en kirkeugle, som var ring- og GPS-mærket som unge i Himmerland i 2019, fotograferet i ved Føvling i Sønderjylland i november 2021. Baggrunden for historien er følgende. For at undersøge, hvad der bliver af kirkeugleungerne, efter at de flyver fra reden, blev ni flyvefærdige kirkeugleunger i juni 2019 mærket med GPS-loggere. De enkelte GPS-loggere var på størrelse med en sukkerknald og var monteret som en lille rygsæk. Ud over GPS’en indeholdt loggerne en radiosender, som gjorde, at kirkeuglerne, på udvalgte datoer, kunne pejles, og data downloades med radiosignal. De fleste af kirkeuglerne blev efterfølgende fanget og befriet for GPS’erne. En af kirkeuglernes radiosignal forsvandt imidlertid i oktober 2019. På trods af intens eftersøgning i det meste af Himmerland forblev den pist væk. Konklusionen var, at uglen formentligt var død, og at senderen var gået i stykker, f.eks. på grund af en påkørsel af en bil. Så, to år senere, i november 2021, blev en kirkeugle med antenne fotograferet helt nede ved landsbyen Føvling, syd for Holsted. At dømme ud fra fotoet kunne der ikke være megen tvivl om, at uglen måtte være den forsvundne kirkeugle fra Himmerland. At den nu befandt sig i Føvling, 169 km fra den rede hvor den var blevet mærket, var dog en overraskelse. Dette er den hidtil længste genmærkningsafstand for en ringmærket kirkeugle. Det viste sig, at uglen har fundet en mage i Føvling, og i foråret 2022 blev kirkeuglen genindfanget, og loggeren afmonteret af dygtige frivillige ringmærkere fra Statens Naturhistoriske Museum.
Til alle involveredes store glæde var der flere data gemt på loggeren end forventet. Selv om forskerne på forhånd vidste, at uglen havde bevæget sig rekordlangt – 169 km i luftlinje, hvilket er længere end nogen anden kendt kirkeugle – kom resultatet alligevel som en overraskelse. Otte vilde uger: Fra Midtjylland til Djursland – frem og tilbage På blot 12 dage havde uglen fløjet fra Himmerland til Herning for at overvintre. I marts 2020 startede uglen en ny rejse østpå mod Bjerringbro, forbi Randers ud til Kattegat og mod nord til Mariager. Herfra vendte den kursen mod sydøst til Djursland, forbi Tirstrup lufthavn og ud mod Revn. Fra Revn har kirkeuglen besøgt Thorning, Viborg, Foulum, Skive og Hammel. Den sidste position registret inden loggeren løb tør for strøm den 27. april 2020 er ved Revn.
Dette har uglen lært os Hvad kirkeuglen har foretaget sig fra den 27. april 2020 og indtil den blev observeret i Føvling i 2021, ved vi ikke, men de GPS-mærkede kirkeuglers bevægelser har givet os en masse viden om, hvordan unge kirkeugler søger efter mager i et landskab, hvor der er meget få artsfæller. Vi har lært: 1) at kirkeugler kan bevæge sig over store afstande i områder uden artsfæller, 2) at vintertid er hviletid, 3) at kirkeugler navigerer tilbage til steder, hvor de før har været og 4) at kirkeugler er forbavsende gode til at finde artsfæller.
Tekst Peter Sunde, Aarhus Universitet

23.06 2022
De 3 st. hornugleunger er nu blevet kørt på en vildtplejestation i Region Midtjylland, da hannen alene ikke kunne fange føde nok selv til ungerne. Efter opholdet på plejestationen, vil ungerne blive sat fri, nær redestedet i grusgraven. 

21.06 2022
Det er nu næsten helt sikkert, at det er hunnen i parret der er omkommet, og ikke hannen som først antaget. Ved en senere skindlægning af den døde ugle, vil den samtidig blive kønsbestemt. Seneste fodring af ungerne var natten mellem d. 20 - 21 juni

14.06 2022
Død st.hornugle fundet ca. 800m fra DOF's Web-ugle rede. Uglen sad fast i noget hegnstråd, og skønnes at havde været død i et par dage. Uglen var ikke ringmærket. Meget tyder på, at det er hannen i parret der er kommet af dage på denne tragiske måde. WebTv viser heldigvis dog, at parrets 3 unger fortsat bliver fodret af hunnen. Seneste fodring var i morges d. 16. juni

08.06 2022
Ny side med slaguglebilleder indsat i  Fotogalleriet. Derudover er der indsat nye lapuglebilleder i Fotogalleriet. Alle billederne er fotograferet i Dalarna i Sverige i starten af juni 2022.

17.05 2022
Lørdag d. 14. maj klækkede det første æg af 3 i reden. Web-ugleparret måtte lægge om, da de mistede det første hold æg ved et mårangreb. 

19.04 2022
Nyt natuglebillede indsat i  fotogalleriet

18.04 2022
Miljøstyrelsens regler for færdsel i skovene - offentlige og private er nu indsat på Links-siden

14.04 2022
Nyt natuglebillede indsat i  fotogalleriet

12.04 2022
DOF's WebTv st. hornugle har lagt sig fast på reden igen, og har sandsynligvis lagt nye æg, efter at være blevet angrebet af en mår, der ødelagde yngleforsøget natten mellem d. 23 og 24 marts 

25.03 2022
Linket til Ugleundersøgelsen på hjemmesidens forside er fjernet, da linket til undersøgelsen ikke længere virker. Jeg vil forsøge at finde ud af om undersøgelsen er slut, eller om der er sket en fejl med linket

23.03 2022
DRAMA, Natten mellem d. 23 og 24 marts blev DOF's Web-ugle angrebet af en mår på reden. Efter en ca. 10 minutter lang og blodig kamp, hvor måren blev skadet på dens venstre siden og det ene øre, måtte uglehunnen opgive yngleforsøget. Herefter løb måren væk med et æg, og efterlod et knust- og et helt æg tilbage i reden.

21.03 2022
Nyt natuglebillede indsat i  fotogalleriet

20.03 2022
De første natugleunger har allerede forladt deres redekasse. Natugleungerne blev spottet i Hadsten. Info via Facebook 

13.03 2022
Nyt natuglebillede indsat i  fotogalleriet

28.02 2022
Nyt billede af skovhornugle indsat i fotogalleriet

22.02 2022
Her til morgen er DOF's UgleTv startet op på en ny sæson med forhåbentlig mange gode oplevelser i uglereden i de kommende måneder. Hannen er set i skumringen på reden d. 21.02 med bytte til hunnen. Efter bytteafleveringen kaldte hannen på hunnen i nogle minutter som svarede tilbage, så allerede nu kan vi konstatere at der med sikkerhed er et par. DOF's hjemmeside med ugleTv kan du finde ved at trykke her, eller ved at gå ind på link-siden i Menuen.

21.02 2022
Aldersrekord!!
En dansk ringmærket slørugle er i februar 2022 blevet indberettet til Ringmærkningsadministrationen, Citizen Science Sektionen, Københavns Universitet, Statens Naturhistoriske Museum i København.
Slørugleungen blev ringmærket i et kuld på 6. af John Frikke, Søren K. Hansen d. 02.07 2006 på en gård ved Varde og dødfundet på en gård ved Sommersted d. 31.01 2022. I alt har sløruglen levet i 15 år, 6 måneder, 29 dage inden det fatale møde med vandtruget, hvori den led drukkendøden.
Hidtil har den ældst registrerede slørugle, fundet i DK, været 12 år, 4 måneder gammel, og blev ringmærket d. 24.06 1977 i det sydvestlige Sjælland i et kuld på 3. og fundet død i Salling (Region Midtjylland) i oktober 1989. Med denne nye genmelding, er aldersrekorden for slørugler i Danmark hermed nu slået med flere længder.
Til Info.
1. Den ældste ringmærkede slørugle i Europa var fra Holland og blev 17 år, 11 måneder. (Staav 1998)
2. Der er t.o.m. 2020 ringmærket 9059 slørugler i Danmark - langt flest i nyere tid, i perioden 2000-2020 er mærket 8158 oplyser Jesper Johannes Madsen fra Statens Naturhistoriske Museum.

04.02 2022
Jeg har modtaget flere meldinger om, at St. hornuglerne allerede er godt i gang med at tilse deres reder fra sidste år. Enten ses de i- eller nær ved reden. St. hornugler bygger ikke selv deres rede, men benytter andre fugles reder, som f.eks. Ravn, Musvåge, Duehøg, Havørn, Fiskeørn og Stork. Andre St. hornuger er jordrugende, og skraber blot en lille fordybning i jorden eller sandet som redested.

24.01 2022
Om få uger vil DOF's UgleTV gå live igen. Forhåbentlig lykkedes det denne gang ugleparret, at få et kuld unger på vingerne. Sidste år lagde hunnen 2 æg, men opgav rugningen efter nogle få dage. Årsagen hertil vides ikke med sikkerhed, men en kombination af forstyrrelser og muligvis en ny hun, som ikke var fortrolig med omgivelserne gjorde, at hun fik "kolde fødder" og forsvandt. 2 dage efter at reden blev forladt, fik den ubeskyttede rede besøg af en krage, som åd æggene med stor fornøjelse. 

23.01 2022
Et tip, gav et vinterstade med min. 10 skovhornugler på Als.  Et billede af en af uglerne er indsat i  fotogalleriet. I de følgende dage vil der sikkert blive uploadet flere billeder fra stedet.

20.01 2022
Nye høgeuglebilleder indsat i  fotogalleriet

19.01 2022
Nye st. hornugle- og sløruglebilleder indsat i  fotogalleriet

17.01 2022
En kirkeugle er i november 2021 blevet fotograferet i Føvling ved Varde, med en GPS-sender monteret på ryggen. Thy er det eneste sted i landet, hvor der i de senere år er sat GPS-sendere på kirkeugler. Det kunne derfor tyde på, at uglen kan være kommet derfra. I Slesvig Holsten, ca. 80 km. syd for den Dansk-Tyske grænse, er der også sat GPS-sender på nogle få kirkeugler, så muligheden er også at den pågældende kirkeugle kommer derfra. Om kirkeuglen i Føvling er en dansk- eller tysk GPS-mærket kirkeugle er selvfølgelig yderst interessant at finde ud af, men det mest interessante er dog, at kirkeuglen er fløjet så langt, da det jo som bekendt er atypisk for kirkeugler, at bevæge sig over større afstande. Desværre skal uglen først fanges eller metalringen på højre ben aflæses, før man med sikkerhed kan spore kirkeuglens herkomst.
En kirkeugle blev i 2008 fotograferet og aflæst i Arnum i Sønderjylland som ynglefugl af undertegnede. Det viste sig, at kirkeuglen var farveringmærket som unge i 2002 i Doesburg i det centrale Holland. I lige linje svarer det til en distance på over 400 km. og er hermed den længest trækkende kirkeugle man har aflæst i Danmark. Et billede af den hollandsk farvemærkede kirkeugle kan ses i menuen "Fotogalleriet" i undermappen "Kirkeugle"

14.01 2022
Nye kirkeuglebilleder indsat i  fotogalleriet

08.01 2022
Endnu en gang GODT NYTÅR til jer alle.
Siden "Aktuel" er blevet opdateret, men man kan fortsat finde indholdet af 2021 og 2020 ved at klikke på undermapperne i menuen "Aktuelt".