Stor hornugle - Bubo bubo

Arten genindvandrede her til landet i 1984 efter en massiv udsætning af Stor hornugler opdrættet i fangenskab i Slesvig-Holsten. Uglen træffer man som regel i skove i forbindelse med grusgrave eller ved skråninger med lav bevoksning i skovlysninger. Grusgravene og skovlysningernes sydvendte skråninger er samtidigt også deres foretrukne ynglested. Arten har bredt sig op igennem Jylland og træffes nu også ynglende nord for Limfjorden. Bestanden vurderes på landsplan i 2022 at være på ca. 130-150 par. 

Kendetegn:
Stor hornuglen er Europas største ugle. Arten kan variere noget i fjerdragten. Oversiden er dog typisk mørkbrun, med grove sorte pletter. Undersiden gulbrun, med sorte længdestriber. Stor hornuglen har et bredt hoved med to lange brede fjerhorn, og et gråbrunt ansigt med store orangerøde øjne.

Antal par i Danmark: 130-150
Længde: 60-75 cm
Vingefang:  138-170 cm
Vægt: Han 2.000-2.500 gr.
Vægt: Hun 2.500-3.200 gr.
Kuldstørrelse: 2-3 (variation 1-6)
Biotop: Grusgrave, stenbrud, skråninger
Føde: Vandrotte, rotte, hare, pindsvin, ænder, fisk

Udbredelseskort Atlas I
1971-1974

Udbredelseskort Atlas II
1993-1996

Udbredelseskort Atlas III
2014-2017