Hvilken art ?

På nær kirkeuglen og mosehornuglen, er de øvrige af vores hjemlige uglearter udelukkende nataktive og ses ofte kun som et glimt i skæret fra en billygte eller som en silhouet mod en lys nattehimmel.

Af den grund kan det være svært at artsbestemme, hvilken ugle det er man har på sin ejendom eller i den nærmeste skov eller mose.

Nogle glæder sig måske ”bare” over, at de har en ugle og har nok i det. Andre er mere nysgerrige på at finde ud af hvilken ugle det drejer sig om. Det sidste er især vigtigt, hvis man vil sætte en redekasse op til den. Ugler har forskellige krav til redekasser og redesteder og derfor er det vigtigt, at man ved hvilken art man har med at gøre, hvis man vil have succes med redekassen.

Artsbestemmelse:
En ugle kan artsbestemmes på flere måder. At få den ”godt” at se kan som regel være svært, så her er uglens stemme nok at foretrække og en sikker måde at artsbestemme den på. De 7 uglearters stemmer kan du finde ved at vælge "Ugle-arter" i menuen øverst. Imidlertid kan det være svært for en ”ikke uglesagkyndig” at artsbestemme uglen ud fra lyden alene, så her er det en god ide også at kikke efter uglens efterladenskaber, gylp, fjer og bytterester, som oftest kan findes i de områder uglen lever/ fouragerer i.

I menuen øverst på siden under "Hvilken art m.m." kan du få et overblik over de 7 arters særlige kendetegn, nemlig deres fjer og gylp. Ved hjælp af billederne af fjer og gylp, kan du sammenligne dine fund med disse billeder, og på den måde opnå en sikker artsbestemmelse.