Danske sløruglers farvevariationer

Slørugle:

Her i Europa findes 2 underarter af sløruglen: Tyto alba alba og Tyto alba guttata.
Underarten T.a. guttata (med gyldenbrunt bryst), hvis udbredelse oprindeligt er sket fra Sydøst-Europa til Nord- og Vest-Europa og underarten T. a. alba (med hvidt bryst) som oprindeligt er indvandret fra sydvest til Europa.
I det vestlige Midt-Europa, hvor de 2 underarter støder sammen, sker en krydsning af de 2 arter, som resulterer i et hav af farvevariationer i fjerdragten - tydeligst på brystet og i ansigtet.
I Danmark, hvor T.a. guttata forekommer, var det tidligere en sjældenhed, hvis en lys/ hvid slørugle blev observeret. I de senere år er forekomsten af lyse slørugler dog blevet betydelig mere almindelig.
En 100 % hvid slørugle som T.a. alba er dog fortsat en stor sjældenhed her i landet, og til dato er der kun gjort 4 fund i Danmark af underarten.

Billederne herunder viser de farvevariationer i fjerdragten, som typisk forekommer på vores danske slørugler Tyto alba guttata.
På de 3 viste billeder er sløruglerne placeret ens fra venstre mod højre, opdelt i 4 kategorier: hvid, lys, mellem og mørk.

Bryst

Ryg

Ansigt