Aktuelt 2023

19.12 2023
Kære Uglevenner. Jeg vil her benytte lejligheden, til at ønske jer alle en Rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår, og håber I vil få mange gode ugleoplevelser i det nye år.

Ps. Husk, at det er nu natuglekasserne skal hænges op, så uglerne kan nå at vende sig til "boligen" inden deres ynglesæson for alvor starter i marts

18.12-2023
Youtube videoer om, hvorledes man undgår, at ugler lider drukkendøden i vandingstrug, samt hvorledes man håndterer og plejer en udsultet slørugle, er nu indsat på "Link" siden i Menuen.

24.11 2023
Stort tak til GreenTools.dk for de 4 lettere brugte, men gratis perleuglekasser. Kasserne er nu videregivet til OAS, Ornitologisk Forening for Als og Sundeved, og vil blive hængt op i udvalgte sønderjyske plantager af foreningens medlemmer i de kommende uger.

23.11 2023
UGLETV LUKKER NED!!
UgleTv har igennem årene givet en bred viden om uglernes skjulte liv, og skabt en stor interesse blandt mange for disse fantastiske skabninger, som man oftest kun hører tude ude i mørket og sjældent ser andet end i et glimt i billygternes skær. Efter mange, og til tider lige lovlig spændende sæsoner med UgleTv, hvor vi på godt og ondt har fulgt st. horneuglefamiliens hemmelige liv i den sønderjyske grusgrav dag og nat, har DOF desværre besluttet, at UgleTv skal lukkes ned. Hermed blev sæsonen 2023 den sidste sæson med UgleTv. 

Rent personligt må jeg sige, at jeg ikke forstår DOF’s beslutning, ide der alene i ynglesæsonen 2023 var hele 1.1 million klik på UgleTv. Og det på trods af, at hunnen døde midt i yngletiden og ungerne derfor måtte på plejestation indtil de var store nok til at klare sig selv, da hannen alene ikke magtede at opfostre dem. På trods af dette flotte seertal i første halvdel af yngleperioden, faldt interessen for UgleTv naturligvis en smule i den sidste halvdel af ynglesæsonen, og som skyldes den manglende aktivitet ved reden, efter at ungerne var flyttet til en plejestation.

Overvågningskameraet viste dog senere på sæsonen, at hannen har fundet sig en ny mage igen, og nåede da også at blive forevist reden, men at parret pga. af det sene tidspunkt på året ikke gjorde et nyt yngleforsøg. Chancen for, at parret vil yngle igen i grusgraven i den kommende sæson, er derfor meget sandsynligt.  

25.10 2023
Mit Ugleforedrag "De 8 hjemmehørende uglearters status i Danmark" er blevet opdateret med de nyeste bestandstal og billeder, plus at Danmark i 2023 har fået en ny ugleart som ynglefugl, nemlig den kun spurvestore spurveugle. Spurveuglen og de øvrige 7 danske ugleartes levevis bliver gennemgået i foredraget i tekst, tale og billeder. Vi kan nu både prale af og være stolte over, at have Europas største og mindste ugle ynglende i Danmark. Læs mere om mine 3 foredrag ved at klikke på "Foredrag" i menuen øverst på siden.   

22.08 2023

En redekasse til slørugle bliver opsat på en gård på vadehavsøen Mandø, og derefter går turen til Gram, hvor et kuld slørugleunger venter på at blive ringmærket.

18.08 2023
Billede af gylp fra spurveugle, er nu indsat i Menuen "Hvilken art m.m." i undermenuen "Uglegylp"

26.07 2023
Nye spurveuglebilleder fra Gludsted Plantage 2023 tilføjet nederst i undermappen "Spurveugle" i fotogalleriet.

24.07 2023
Fjer af spurveugle er nu indsat i  Menuen "Hvilken art m.m." i undermenuen "Ugle-svingfjer"

11.07 2023
Spurveugleparret i Gludsted Plantage fik hele 6 unger på vingerne, som nu er fløjet fra reden og har forladt området. Redetræet var en udgået gran. Stor flagspættereden som spurveuglerne ynglede i, er højden fra jorden til hullet kun 95 cm. Træets omkreds ved redehullet er 80 cm. Jeg kender ikke umiddelbart til nogen spurveuglepar i Europa, der har valg et så lavtsiddende redehul til at opfostre deres unger i. Alene det faktum er yderst interessant viden .....
Billeder af spurveuglerne i Gludsted Plantage kan nu ses i menuen "Fotogalleriet", nederst i undermappen "Spurveugle"

26.06 2023
De 3 slørugleunger fra Haderslev, som jeg tidligere har omtalt på FB, er nu blevet ringmærket.

20.06 2023
Nye kirkeuglebilleder fra Midtjylland 2023 tilføjet nederst i undermappen "Kirkeugle" i fotogalleriet.

14.06 2023
De 6 kirkeugleunger i Midtjylland er alle blevet ringmærket.

23.05 2023
Nyt kirkeuglebillede fra Midtjylland 2023 tilføjet nederst i undermappen "Kirkeugle" i fotogalleriet.

03.05 2023
Kære uglevenner
Det kan ikke være rigtigt, når jeg høre fra pålidelig kilde, at der går ornitologer rundt inde i området, hvor spurveugleparret formodes at yngle og afspiller lyd. Alle ved, at lydafspilning i yngletiden stresser parret ekstremt meget. Det gør mig utroligt ked af det og samtidig vred - og man kan altså bare ikke være det bekendt. De af jer der har gjort det - skam jer!!!!!!
Lad nu parret få en chance, så de kan få ro og fred til at etablere sig i plantagen
Jeg beder jer inderligt - følg nu NST's skiltningen, og bliv på de anviste stier og veje i yngleområdet!!!!   

24.04 2023
I Menuen under "Ugle-arter" er  spurveuglen  nu blevet påført.  I den kommende tid vil stemme, redekassetype, gylp og fjer blive tilføjet relevante steder på  hjemmesiden.

13.04 2023
En perleugle er spottet i en opsat redekasse på Bornholm.

10.04 2023
2 Spurveugler er set parre sig i en Jysk Plantage. Jeg henstiller til, at de af jer der kender lokaliteten holden sig væk i den kommende tid, så parret kan få ro til at etablere sig. Desuden beder jeg jer om, ikke at offentliggøre lokaliteten i medierne.

08.04 2023
Fra i dag af er det officielt udmeldt på FB, at jeg fremover indgår i et nært samarbejde med Danmarks største uglegruppe "Danske ugler". Det bliver et spændende samarbejde, som jeg i den grad ser frem til. Mit arbejde i gruppen bliver, at bidrage med viden om de danske- og høj nordiske uglearter.

16.03 2023
Yngletal i 2022 for henholdsvis, slørugle, kirkeugle, stor hornugle og perleugle er blevet opdateret 

15.03 2023
Nye billeder af ringmærkning af slag- og lapugle i Sverige i 2022, er indsat i fotogalleriet. Fotograf, Roar Solheim, Norge

16.02 2023
Nyt kirkeuglebillede fra Midtjylland 2023 tilføjet nederst i undermappen "Kirkeugle" i fotogalleriet.

12.02 2023
Youtube link indsat på "Link-siden" med "hvorfor flyver en ugle så lydløst".

08.02 2023
Nye kirkeuglebilleder fra Midtjylland 2023 tilføjet nederst i undermappen "Kirkeugle" i fotogalleriet.

03.02 2023
I disse dage har et skovhornuglepar i Malmø i Skåne netop sendt sine 2 unger på vingerne. Dette er helt ekstremt tideligt for arten, som normalt først har store unger i juni/ juli. Pt. har jeg ingen forklaring på dette fænomen, da jeg ikke tænker det har noget med den globale opvarmning at gøre.   

27.01 2023
Bestandsopgørelsen for mosehornugle er opgjort for 2022. I alt ynglede der 2 par mosehornugler i Danmark i 2022. Samme er opgjort for perleuglen, og for første gang siden 2007 er der ikke konstateret ynglepar i DK i 2022. 

03.01 2023
Test af ny type sløruglekasse med indbygget Wifi kamera, vil blive opsat af undertegnede i løbet af januar måned på en gård ved Haderslev. På gården hvor kassen skal opsættes, yngler der i forvejen et sløruglepar som trænger en ny redekasse, da den gamle redekasse er opslidt og bør udskiftes.

02.01 2023
Endnu en gang GODT NYTÅR til jer alle.
Siden "Aktuel" er blevet opdateret, men man kan fortsat finde indholdet fra de øvrige år, ved at klikke på undermapperne i "Aktuel" i menuen.