Natugle - Strix aluco

Natuglen træffes overalt i Danmark, undtagen Bornholm. Undersøgelser har vist, at der er en klar tendens til, at den optræder hyppigst i den østligste del af landet. Natuglen herhjemme optræder i 2 faser, en rødbrun og en grå, hvor den rødbrune klart er den mest fremherskende. Den sønderjydske bestand er igennem årene tilsyneladende meget stabil uden de store udsvingninger. På grund af mangel på uglens foretrukne ynglested (de hule træer) yngler nu en stor del af natuglerne i opsatte redekasser. Ud af 391 undersøgte gårde og mindre landejendomme i Sønderjylland er der fundet tegn på natugleaktivitet på 46 svarende til 11,8 %. På landsplan skønnes bestanden at udgøre 4.000-5.000 par.

Kendetegn:
Natuglen er den almindeligste ugle i Danmark. Natuglen er er en mellemstor ugle med sorte øjne og en ret plump kropsbygning. Arten forekommer både i en grå og rødbrun fase, hvor den rødbrune fase er den almindeligste herhjemme. 

Antal par i Danmark: 4.000-5.000
Længde: 38 cm
Vingefang: 94-104 cm
Vægt: Han 330-450 gr.
Vægt: Hun 420-590 gr.
Kuldstørrelse: 3-4 (variation 2-7)
Biotop: Løvskov, blandskov, parker, store haver
Føde: Mus, spidsmus, rotte, småfugle, padder

Udbredelseskort Atlas I
1971-1974

Udbredelseskort Atlas II
1993-1996

Udbredelseskort Atlas III
2014-2017