Kirkeugle - Athene noctua

Danmark ligger på nordgrænsen for kirkeuglens udbredelsesområde i Europa. Derfor er bestanden ikke særlig stabil, og der skal ikke ske ret store ændringer i biotopen på uglens levested eller i klimaet, før bestanden er truet. I 1974 var den danske bestand på mindst 300 par, og tallet var nok snarere ca. 450 par (Atlas-undersøgelsen). I slutningen af 80'erne blev bestanden vurderet til 100-150 par (Klaus Malling Olsen), men siden da er den dramatiske tilbagegang fortsat. I 2022 vurderes bestanden i Danmark til at være alvorligt truet med 10-12 par. 

Størstedelen af den danske kirkeuglebestand findes i Himmerland i Nordjylland. En af hovedårsagerne til tilbagegangen er den intensivering der er sket i landbruget over de sidste 30 år. Intensiveringen har afstedkommet, at der er blevet knaphed føde, især i uglens yngleperiode, så det er blevet svært for de få par der er tilbage, at skaffe tilstrækkeligt med føde til deres unger. Kirkeuglen vil helst have lidt forfaldne omgivelser, gerne med brændestabler og gamle frugttræer. Den foretrækker gårde, der er omgivet af vedvarende græsmarker, der holdes korte af køer eller andre husdyr.

Kendetegn:
Kirkeuglen kendes sin mørkgrå, meget plettede fjerdragt, sine kraftige lyse øjenbrynsstriber, det markante lyse V i nakken og sin ringe størrelse. Den måler kun 21-23 cm og vejer som regel under 200 g. Kirkeuglen er en af de få ugler, der aktivt søger føde om dagen. Er man heldig, kan man se den fange regnorme på en græsplæne eller fange og spise insekter - især biller. Derudover spiser den småfugle og mus.

Se DOF's nye Kirkeuglefolder "Kirkeuglen er truet" ved at klikke her 

Antal par i Danmark: 10-12
Længde: 21-23 cm
Vingefang: 55-60 cm
Vægt: 200 gr.
Kuldstørrelse: 3-6
Biotop: Gamle gårdhaver og levende hegn
Føde: Gnavere, insekter, regnorme og småfugle

Udbredelsekort i Atlas I
1971-1974

Udbredelseskort i Atlas II
1993-1996

Udbredelseskort i Atlas III
2014-2017