Vinterhjælp til slørugler

Vejledningsforslag i vinterhjælp til slørugler

Indledning
Sløruglen har brug for hjælp, når vinteren for alvor rammer landet. Sløruglen er nemlig særligt udsat, i forhold til vores øvrige danske ugler, da den ikke kan opbygge fedtdepoter som andre ugler. Det betyder, at fødetilgangen af mus skal være til stede hver dag hele året rundt. Slørugler drikker ikke vand, men får det daglige væskebehov dækket via de væsker der er i de byttedyr den fanger.

Tør frost og et tyndt lag sne, er som hovedregel ingen problem for sløruglen. Bare fjerdragten er tør kan den sagtens holde varmen inde i en bygning. Er sløruglens fjerdragt derimod våd af regn, tøsne eller dug, og temperaturen falder til under 0 grader er der chance for, at den fryser ihjel.

Fødetilgangen er normalt heller ingen problem for sløruglen om vinteren, men når der ligger et 5-7 centimeter tykt snelag, som først har været optøet af solen om dagen og igen fryser til om natten, og herved danner en isskorpe på sneen, kan det være en dødelig kombination for sløruglen. Er isskorpen hård nok, kan sløruglen ikke bryde overfladen i dens styrtdyk, og fange de mus der bevæger sig rundt i gangene under sneen.

Derfor er det meget vigtigt, at sløruglen har adgang til laden eller udhuset hele året rundt, så den har mulighed for at jage inden døre, når vejrliget ikke tillader udendørs jagt.

Der findes dog nogle praktiske tiltag man kan gøre, for at hjælpe sløruglerne igennem de hårdeste vintermåneder. Herunder har jeg skitseret 3 forskellige muligheder for vinterhjælp til sløruglen.

Friskrab en cirkel
Man skraber en cirkel på 8-9 meter i radius fri for sne i umiddelbar nærhed af laden, og placere en kvasbunke på 1-2 meter i radius midt i cirklen. Derefter hælder men en spandfuld korn, solsikkefrø eller lign. musevenligt føde ned i kvasbunkens midte, så korn/ frø ligger på jorden under kvasbunker. Derefter opsættes der et par 2–3 meter høje siddestolper i cirklens yderkreds med en lille tværlægger på, så uglen har nemt ved at lande og bruge stolperne som udkikspost.
Hele ideen er nu, at musene søger hen til hvasbunken og kornet for at spise og samle til forråd. Idet området uden for kvasbunken er fritskrabt for sne er det let for uglen at fange de mus, der bevæger sig frem og tilbage over det fritskrabte område.

Kar eller trug
Man tager et stort kar eller trug med høje glatte kanter og laver et musevenligt miljø i karret. Dvs., at karret skal indeholde jord, vand og planter og rigeligt med føde til de mus der skal bo i karret. Derefter fanger man levende mus i fælder, og slipper musene fri i karret. Husk!, at selvom musene er tiltænkt som føde til uglerne, skal de have et godt liv i karret så længe de lever. Karret stilles så et sted, evt. på gulvet under sløruglerne redekasse, så uglerne har mulighed for at flyve ned og fange de levende mus i karret. Har man svært ved at fange levede mus nok, kan man udmærket bruge hvide mus som supplement. De hvide mus kan som regel købes ved den lokale dyrehandel.

Foderplatform
Har man en lade eller udhus, hvor man ved at der yngler slørugler i, eller hvor man med mellemrum observeres slørugler, kan man opsætte en 2,5 meter lang lodret stolpe et centralt sted i laden, hvorpå man monterer en lille platform på 15x15 centimeter.
På platformen lægges der så dagligt 1-4 optøede frysetørrede daggamle hanekyllinger som foder til uglerne. Metoden er effektiv, og bliver flittigt brugt til fodring af kirkeugler i deres yngleperiode og i de hårde vintermåneder.

NB! Daggamle frysetørrede hanekyllinger kan ofte købes hos den lokale dyrehandel eller på nettet.
Eks. vis hos fodergrossisten.dk, hvor du kommer direkte til bestillingssiden ved at klikke her

Se evt. denne lille YouTube-video fra The Barn Owl Trust i England, som viser hvorledes man kan hjælpe en udsultet slørugle med vand og føde,
ved at klikke her
NB! Jeg vil dog samtidig gøre opmærksom på, at det er strengt forbudt at holde vilde fugle i fangeskab, uden særlig tilladelse fra Naturstyrelsen. Alle nødstedte fugle skal derfor hurtigst muligt afleveres til en dyrlæge, eller endnu bedre til nærmeste Vildtplejestation.